Browsing by Author Bùi, Đại Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • TC_02735.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2012)

 • Nợ công trong ngắn hạn có thể có những ảnh hưởng tích cực nhất định. Tuy nhiên, nợ công ở mức cao, kéo dài sẽ gây tác động tiêu cực cho sự phát triển bền vững. Những nước có mức nợcông nghiêm trọng đều bắt nguồn từ tình trạng thâm hụt ngân sách không thể kiểm soát mà nguyên nhân trực tiếp là sự yếu kém của chính phủ và nguyên nhân sâu xa chính là sự yếu kém của thểchế. Tình trạng chi tiêu công thiếu hiệu quả có các biểu hiện như: chi tiêu vượt quá quy mô tối ưu, chi sai chức năng, chi sai thứ tự ưu tiên. Để hạn chế được nguy cơ này, một giải pháp khả thi là áp dụng quy trình ngân sách trung hạn, trong đó nhu cầu chi tiêu công trong trung hạn được lập kế hoạch và hình thành các dự...

 • Chi tiêu công và phát triển bền vững.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2017)

 • Nợ công trong ngắn hạn có thểcó những ảnh hưởng tích cực nhất định. Tuy nhiên, nợ công ởmức cao, kéo dài sẽgây tác động tiêu cực cho sự phát triển bền vững. Những nước có mức nợ công nghiêm trọng đều bắt nguồn từtình trạng thâm hụt ngân sách không thểkiểm soát mà nguyên nhân trực tiếp là sự yếu kém của chính phủ và nguyên nhân sâu xa chính là sựyếu kém của thể chế. Tình trạng chi tiêu công thiếu hiệu quả có các biểu hiện như: chi tiêu vượt quá quy mô tối ưu, chi sai chức năng, chi sai thứ tự ưu tiên. Đểhạn chế được nguy cơ này, một giải pháp khả thi là áp dụng quy trình ngân sách trung hạn, trong đó nhu cầu chi tiêu công trong trung hạn được lập kếhoạch và hình thành các dựán. Mỗi dự...

 • 00050000906_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân;  Advisor: Bùi, Đại Dũng (2011)

 • Hệ thống những lí luận chung về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và các yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho hàng hoá, làm rõ sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu. Phân tích và đánh giá môi trường (...)

 • KT_00602.pdf.jpg
 • Giáo trình


 • Authors: - (2017)

 • Trình bày về những vấn đề công cộng. Kết cấu tập 1 bao gồm 6 chương với các nội dung lần lượt: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học Kinh tế Công cộng, chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

 • Valuing Heritage as a Public Good Initial Application to ZTCM in Hoi An, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng; Nguyễn, An Thịnh; Nguyễn, Thị Vĩnh Hà; Nguyễn, Thị Hoa Hạnh (2019)

 • Tổng quan nghiên cứu cho thấy hầu hết các nghiên cứu lượng giá đối với di sản đều xây dựng đường cầu với cách tiếp cận đường cầu của một hàng hóa tư. Chúng tôi lập luận rằng di sản là một dạng hàng hóa công có tính thuần túy khá cao. Việc lượng giá đối với một di sản có thể đem lại kết quả chính xác hơn nếu đường cầu được thiết lập dựa trên cách tiếp cận xây dựng đường cầu của một hàng hóa công. Nghiên cứu này trình bày những lập luận về tính ưu việt của việc lượng giá di sản giữa cách xây dựng đường cầu của hàng hóa công so với đường cầu của hàng hóa tư, và áp dụng ban đầu cho phương pháp lượng giá chi phí du lịch theo khu vực (ZTCM) đối với di sản Hội An, Việt Nam. Kết quả ch...

 • Bai 8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2010)

 • Phương thức và mức độ con người khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho đến giai đoạn hiện nay đã đưa hành tinh của chúng ta vào vòng nguy hiểm. Hậu quả là khí hậu toàn cầu biến đổi khó lường, thiên tai ngày càng gia tăng, mực nước biển dâng cao đi kèm suy giảm hệ sinh thái… trở thành hiểm họa thật sự đối với sự sinh tồn và phát triển thế giới. Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung không nằm ngoài sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu (BĐKHTC). Nhìn lại biến đổi của Thăng Long - Hà Nội thời gian qua và những khả năng ảnh hưởng của BĐKHTC trong thời gian tới, bài viết này đề cập vấn đề: “Lượng giá tổn thất do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Hà Nội” dưới giác độ đề...

 • Bai 4[1]. Bui Dai Dung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2009)

 • Hệ sinh thái biển là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây, hệ sinh thái biển chịu nhiều tác động tiêu cực từ môi trường, nhất là nguy cơ ô nhiễm do sự cố tràn dầu khi Việt Nam là một nước có hoạt động khai thác và xuất nhập khẩu dầu khá lớn. Thực tế, các phương pháp lượng giá đã được áp dụng một cách rộng rãi để xác định chính xác những tổn thất. Những tổn thất này sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện các quyết định xử phạt hành vi gây ô nhiễm, là kênh thông tin dự báo cho các bộ, ngành trong việc quy hoạch phát triển và đưa ra các chiến lược nhằm giảm thiểu tổn thất từ sự cố tràn dầu.

 • ly thuyet nhom loi ich va dinh huong.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2011)

 • Lý thuyết Nhóm lợi ích đang được một số nhà kinh tế thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng và bước đầu áp dụng vào việc phân tích, giải thích xu thế biến động về kinh tế, chính trị, xã hội ở một số quốc gia trên thế giới trong thời gian gần đây. Bài viết này phân tính những điều chỉnh về mô hình kinh tế trong vài thập kỷ qua tại một số nước trên thế giới với những nhân tố tác động theo quan điểm “lý thuyết nhóm lợi ích” và rút ra một số kết luận ngụ ý chính sách cho định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam.

 • 00050007330.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Trình;  Advisor: Bùi, Đại Dũng (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu thực tiễn và các vấn đề chung về quản lý hoạt động giải phóng mặt bằng. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm

 • Bai 3. Bui Dai Dung, Pham Thu Phuong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng; Phạm, Thu Phương (2009)

 • Quan điểm "Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển" [1] nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là một định hướng đúng đắn bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã có bài viết phân tích về nội dung chính trị, triết học, kinh tế - xã hội của định hướng này. Để góp phần làm rõ khái niệm “công bằng xã hội” trong bối cảnh phát triển bền vững, bài viết cung cấp một số minh chứng định lượng về quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, với một số nhận định: (i) Công bằng xã hội phải bảo đảm khuyến khích tối đa khả năng đóng góp và hạn chế tối thiểu khả n...

 • 00050002501_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thùy;  Advisor: Bùi, Đại Dũng (2013)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA ở Ninh Bình và chỉ ra nguyên nhân hạn chế và kết quả đạt được từ năm 2006 đến nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường (...)

 • Bai 3. Bui Dai Dung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2011)

 • Du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đời sống của nhân dân từng địa phương nói riêng với những ảnh hưởng đặc biệt tích cực đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nền kinh tế sạch và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Để phát triển du lịch, việc bảo tồn các di sản văn hóa vô hình và hữu hình là yêu cầu tiên quyết, đòi hỏi sự quản lý thống nhất của Nhà nước một cách khoa học, văn hóa. Đây là một hình thức hàng hóa công thuần túy, đòi hỏi có sự đầu tư thích đáng và phân cấp quản lý phù hợp giữa chính quyền trung ương với địa phương. Mặc dù phí tham quan đã được quy định rõ tại Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28...

Browsing by Author Bùi, Đại Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • TC_02735.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2012)

 • Nợ công trong ngắn hạn có thể có những ảnh hưởng tích cực nhất định. Tuy nhiên, nợ công ở mức cao, kéo dài sẽ gây tác động tiêu cực cho sự phát triển bền vững. Những nước có mức nợcông nghiêm trọng đều bắt nguồn từ tình trạng thâm hụt ngân sách không thể kiểm soát mà nguyên nhân trực tiếp là sự yếu kém của chính phủ và nguyên nhân sâu xa chính là sự yếu kém của thểchế. Tình trạng chi tiêu công thiếu hiệu quả có các biểu hiện như: chi tiêu vượt quá quy mô tối ưu, chi sai chức năng, chi sai thứ tự ưu tiên. Để hạn chế được nguy cơ này, một giải pháp khả thi là áp dụng quy trình ngân sách trung hạn, trong đó nhu cầu chi tiêu công trong trung hạn được lập kế hoạch và hình thành các dự...

 • Chi tiêu công và phát triển bền vững.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2017)

 • Nợ công trong ngắn hạn có thểcó những ảnh hưởng tích cực nhất định. Tuy nhiên, nợ công ởmức cao, kéo dài sẽgây tác động tiêu cực cho sự phát triển bền vững. Những nước có mức nợ công nghiêm trọng đều bắt nguồn từtình trạng thâm hụt ngân sách không thểkiểm soát mà nguyên nhân trực tiếp là sự yếu kém của chính phủ và nguyên nhân sâu xa chính là sựyếu kém của thể chế. Tình trạng chi tiêu công thiếu hiệu quả có các biểu hiện như: chi tiêu vượt quá quy mô tối ưu, chi sai chức năng, chi sai thứ tự ưu tiên. Đểhạn chế được nguy cơ này, một giải pháp khả thi là áp dụng quy trình ngân sách trung hạn, trong đó nhu cầu chi tiêu công trong trung hạn được lập kếhoạch và hình thành các dựán. Mỗi dự...

 • 00050000906_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân;  Advisor: Bùi, Đại Dũng (2011)

 • Hệ thống những lí luận chung về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và các yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho hàng hoá, làm rõ sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu. Phân tích và đánh giá môi trường (...)

 • KT_00602.pdf.jpg
 • Giáo trình


 • Authors: - (2017)

 • Trình bày về những vấn đề công cộng. Kết cấu tập 1 bao gồm 6 chương với các nội dung lần lượt: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học Kinh tế Công cộng, chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

 • Valuing Heritage as a Public Good Initial Application to ZTCM in Hoi An, Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng; Nguyễn, An Thịnh; Nguyễn, Thị Vĩnh Hà; Nguyễn, Thị Hoa Hạnh (2019)

 • Tổng quan nghiên cứu cho thấy hầu hết các nghiên cứu lượng giá đối với di sản đều xây dựng đường cầu với cách tiếp cận đường cầu của một hàng hóa tư. Chúng tôi lập luận rằng di sản là một dạng hàng hóa công có tính thuần túy khá cao. Việc lượng giá đối với một di sản có thể đem lại kết quả chính xác hơn nếu đường cầu được thiết lập dựa trên cách tiếp cận xây dựng đường cầu của một hàng hóa công. Nghiên cứu này trình bày những lập luận về tính ưu việt của việc lượng giá di sản giữa cách xây dựng đường cầu của hàng hóa công so với đường cầu của hàng hóa tư, và áp dụng ban đầu cho phương pháp lượng giá chi phí du lịch theo khu vực (ZTCM) đối với di sản Hội An, Việt Nam. Kết quả ch...

 • Bai 8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2010)

 • Phương thức và mức độ con người khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho đến giai đoạn hiện nay đã đưa hành tinh của chúng ta vào vòng nguy hiểm. Hậu quả là khí hậu toàn cầu biến đổi khó lường, thiên tai ngày càng gia tăng, mực nước biển dâng cao đi kèm suy giảm hệ sinh thái… trở thành hiểm họa thật sự đối với sự sinh tồn và phát triển thế giới. Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung không nằm ngoài sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu (BĐKHTC). Nhìn lại biến đổi của Thăng Long - Hà Nội thời gian qua và những khả năng ảnh hưởng của BĐKHTC trong thời gian tới, bài viết này đề cập vấn đề: “Lượng giá tổn thất do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Hà Nội” dưới giác độ đề...

 • Bai 4[1]. Bui Dai Dung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2009)

 • Hệ sinh thái biển là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây, hệ sinh thái biển chịu nhiều tác động tiêu cực từ môi trường, nhất là nguy cơ ô nhiễm do sự cố tràn dầu khi Việt Nam là một nước có hoạt động khai thác và xuất nhập khẩu dầu khá lớn. Thực tế, các phương pháp lượng giá đã được áp dụng một cách rộng rãi để xác định chính xác những tổn thất. Những tổn thất này sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện các quyết định xử phạt hành vi gây ô nhiễm, là kênh thông tin dự báo cho các bộ, ngành trong việc quy hoạch phát triển và đưa ra các chiến lược nhằm giảm thiểu tổn thất từ sự cố tràn dầu.

 • ly thuyet nhom loi ich va dinh huong.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2011)

 • Lý thuyết Nhóm lợi ích đang được một số nhà kinh tế thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng và bước đầu áp dụng vào việc phân tích, giải thích xu thế biến động về kinh tế, chính trị, xã hội ở một số quốc gia trên thế giới trong thời gian gần đây. Bài viết này phân tính những điều chỉnh về mô hình kinh tế trong vài thập kỷ qua tại một số nước trên thế giới với những nhân tố tác động theo quan điểm “lý thuyết nhóm lợi ích” và rút ra một số kết luận ngụ ý chính sách cho định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam.

 • 00050007330.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Trình;  Advisor: Bùi, Đại Dũng (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu thực tiễn và các vấn đề chung về quản lý hoạt động giải phóng mặt bằng. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm

 • Bai 3. Bui Dai Dung, Pham Thu Phuong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng; Phạm, Thu Phương (2009)

 • Quan điểm "Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển" [1] nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là một định hướng đúng đắn bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã có bài viết phân tích về nội dung chính trị, triết học, kinh tế - xã hội của định hướng này. Để góp phần làm rõ khái niệm “công bằng xã hội” trong bối cảnh phát triển bền vững, bài viết cung cấp một số minh chứng định lượng về quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, với một số nhận định: (i) Công bằng xã hội phải bảo đảm khuyến khích tối đa khả năng đóng góp và hạn chế tối thiểu khả n...

 • 00050002501_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thùy;  Advisor: Bùi, Đại Dũng (2013)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA ở Ninh Bình và chỉ ra nguyên nhân hạn chế và kết quả đạt được từ năm 2006 đến nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường (...)

 • Bai 3. Bui Dai Dung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Đại Dũng (2011)

 • Du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đời sống của nhân dân từng địa phương nói riêng với những ảnh hưởng đặc biệt tích cực đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nền kinh tế sạch và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Để phát triển du lịch, việc bảo tồn các di sản văn hóa vô hình và hữu hình là yêu cầu tiên quyết, đòi hỏi sự quản lý thống nhất của Nhà nước một cách khoa học, văn hóa. Đây là một hình thức hàng hóa công thuần túy, đòi hỏi có sự đầu tư thích đáng và phân cấp quản lý phù hợp giữa chính quyền trung ương với địa phương. Mặc dù phí tham quan đã được quy định rõ tại Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28...