Browsing by Author Bùi, Đức Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 14IS_HoiNghiNCKHSVLanThu7_2014_p658-703.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh; Nguyễn, Ngọc Mai; Nguyễn, Thị Thoa; Bùi, Đức Duy;  Advisor: Mai, Anh; Phạm, Hương Trang (2014)

  • Đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp học tập hiệu quả đã được áp dụng trên thế giới trong đó phân tích thực trạng hiệu quả học tập, thuận lợi và khó khăn trong học tập của sinh viên Khoa Quốc tế. Từ đó đề xuất một số phương pháp học tập giúp các sinh viên ngành EB chuẩn bị vào hoặc đang học tập tại Khoa có thể nắm bắt kiến thức tốt hơn, tạo nền tảng cho công việc sau này.

Browsing by Author Bùi, Đức Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 14IS_HoiNghiNCKHSVLanThu7_2014_p658-703.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh; Nguyễn, Ngọc Mai; Nguyễn, Thị Thoa; Bùi, Đức Duy;  Advisor: Mai, Anh; Phạm, Hương Trang (2014)

  • Đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp học tập hiệu quả đã được áp dụng trên thế giới trong đó phân tích thực trạng hiệu quả học tập, thuận lợi và khó khăn trong học tập của sinh viên Khoa Quốc tế. Từ đó đề xuất một số phương pháp học tập giúp các sinh viên ngành EB chuẩn bị vào hoặc đang học tập tại Khoa có thể nắm bắt kiến thức tốt hơn, tạo nền tảng cho công việc sau này.