Browsing by Author Bùi, Đức Hiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050010661.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Hiển;  Advisor: Pham, Thị Duyên Thảo (2019)

  • Luận văn đưa ra được khái niệm, đặc điểm, vai trò việc lập chương trình; cơ sở pháp lý, những nội dung cơ bản; hiệu quả của lập chương trình. Phân tích, đánh giá thực tiễn quy trình; thực tiễn việc kiểm soát; xử lý vi phạm và hiệu quả xã hội của lập chương trình ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập chương trình trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Browsing by Author Bùi, Đức Hiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050010661.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Hiển;  Advisor: Pham, Thị Duyên Thảo (2019)

  • Luận văn đưa ra được khái niệm, đặc điểm, vai trò việc lập chương trình; cơ sở pháp lý, những nội dung cơ bản; hiệu quả của lập chương trình. Phân tích, đánh giá thực tiễn quy trình; thực tiễn việc kiểm soát; xử lý vi phạm và hiệu quả xã hội của lập chương trình ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập chương trình trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.