Browsing by Author Bùi, Xuân Đức, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_01114_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Minh Đức;  Advisor: Bùi, Xuân Đức, Người hướng dẫn (2006)

  • 115 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Trình bày sự ra đời và phát triển của Nghị viện châu Âu, Nghị viện châu Âu trong mối quan hệ với các thể chế chính trị ở Liên minh Châu Âu. Nghiên cứu quá trình dân chủ hoá ở Liên minh châu Âu, đặc biệt là vai trò của Nghị viện châu Âu trong việc thúc đẩy (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Browsing by Author Bùi, Xuân Đức, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_01114_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Minh Đức;  Advisor: Bùi, Xuân Đức, Người hướng dẫn (2006)

  • 115 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Trình bày sự ra đời và phát triển của Nghị viện châu Âu, Nghị viện châu Âu trong mối quan hệ với các thể chế chính trị ở Liên minh Châu Âu. Nghiên cứu quá trình dân chủ hoá ở Liên minh châu Âu, đặc biệt là vai trò của Nghị viện châu Âu trong việc thúc đẩy (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006