Browsing by Author B.B.T

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 191_p41-p441.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: B.B.T (2007)

  • Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh (1907-1988) là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp trí thức Tây học sớm dấn thân vào sự nghiệp cứu nước. Từng là cựu sinh viên Đại học Đông Dương, đồng chí Trường Chinh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt hơn 60 năm hoạt động cách mạng, bằng cả Tâm, Đức, Trí, Dũng của mình ông đã có nhiều đóng góp nổi bật và cống hiến lớn lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Trong không khí cả nước tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2007), Bản tin ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu những cống hiến chủ yếu trong s...

Browsing by Author B.B.T

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 191_p41-p441.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: B.B.T (2007)

  • Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh (1907-1988) là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp trí thức Tây học sớm dấn thân vào sự nghiệp cứu nước. Từng là cựu sinh viên Đại học Đông Dương, đồng chí Trường Chinh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt hơn 60 năm hoạt động cách mạng, bằng cả Tâm, Đức, Trí, Dũng của mình ông đã có nhiều đóng góp nổi bật và cống hiến lớn lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Trong không khí cả nước tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2007), Bản tin ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu những cống hiến chủ yếu trong s...