Browsing by Author C.Hertweck

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • INHIBITORY EFFECTS OF SEVERAL FLAVONOIDS AND TRITERPENES ON THE ACTIVITIES OF HYALURONIDASES.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trinh Tam Kiet; Doan Van Ve; C.Pfeiffe; Trinh Tam Bao; C.Hertweck (2008)

  • Tác dụng của một vài flavonoid kìm hãm hyaluronidase, trên hoạt tính của hyaluronate lyase cùng với những hoạt chất triterpenoid được tách chiết từ nấm Ganoderma sp., Amauroderma sp., Auricularia sp., ... của Việt Nam đã được khảo nghiệm. Khả năng kìm hãm hyaluronatlyase cao nhất ở hoạt chất tách chiết từ nấm Ganoderma sp. và Amauroderma sp. (100%), sau đó tới Cortinarius sp. (94%), Auricularia polytricha (85%), Irpex flavus (84%), Agrocybe sp. (83%), Auricularia delicata (82%) và Ganoderma lucidum (78%). Hơn 10 loài còn lại tỏ ra không có hoặc có tác dụng kìm hãm rất yếu. Tác dụng kìm hãm của Ganoderic axit, Ergosta- 4,6,8,(14),22- tetraen- 3- one và Colosslactone B cũng đã được xác ...

Browsing by Author C.Hertweck

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • INHIBITORY EFFECTS OF SEVERAL FLAVONOIDS AND TRITERPENES ON THE ACTIVITIES OF HYALURONIDASES.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trinh Tam Kiet; Doan Van Ve; C.Pfeiffe; Trinh Tam Bao; C.Hertweck (2008)

  • Tác dụng của một vài flavonoid kìm hãm hyaluronidase, trên hoạt tính của hyaluronate lyase cùng với những hoạt chất triterpenoid được tách chiết từ nấm Ganoderma sp., Amauroderma sp., Auricularia sp., ... của Việt Nam đã được khảo nghiệm. Khả năng kìm hãm hyaluronatlyase cao nhất ở hoạt chất tách chiết từ nấm Ganoderma sp. và Amauroderma sp. (100%), sau đó tới Cortinarius sp. (94%), Auricularia polytricha (85%), Irpex flavus (84%), Agrocybe sp. (83%), Auricularia delicata (82%) và Ganoderma lucidum (78%). Hơn 10 loài còn lại tỏ ra không có hoặc có tác dụng kìm hãm rất yếu. Tác dụng kìm hãm của Ganoderic axit, Ergosta- 4,6,8,(14),22- tetraen- 3- one và Colosslactone B cũng đã được xác ...