Browsing by Author Dương, Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000515_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn (2011)

  • 112 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hoá cơ sở lý luận liên quan đến phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học. Khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học của tỉnh Lạng Sơn và thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học của tỉnh từ năm 2007 đến 2010. Đề xuất những biện pháp phát (...); Electronic Resources

Browsing by Author Dương, Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000515_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, người hướng dẫn (2011)

  • 112 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hoá cơ sở lý luận liên quan đến phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học. Khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học của tỉnh Lạng Sơn và thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học của tỉnh từ năm 2007 đến 2010. Đề xuất những biện pháp phát (...); Electronic Resources