Browsing by Author Dương, Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • TC_001464.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đinh, Văn Đức; Vũ, Đức Nghiệu; Dương, Hồng Nhung (2007)

  • Quảng cáo trên báo chí quốc ngữ đầu thế kỷ XX đã tạo ra sức lôi cuốn nhất định cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên các nhãn hiệu sản phẩm lúc đó chưa phong phú, đa dạng. Mới đầu phần lớn chỉ là những lời rao vặt bán hàng, những thông báo, sau đó mới giới thiệu trực tiếp mặt hàng, chủ hàng một cách đầy đủ. Về mặt từ ngữ chúng tôi đã thống kê tên gọi các mặt hàng, sản phẩm xuất hiện trong các quảng cáo của báo chí quốc ngữ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Browsing by Author Dương, Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • TC_001464.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đinh, Văn Đức; Vũ, Đức Nghiệu; Dương, Hồng Nhung (2007)

  • Quảng cáo trên báo chí quốc ngữ đầu thế kỷ XX đã tạo ra sức lôi cuốn nhất định cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên các nhãn hiệu sản phẩm lúc đó chưa phong phú, đa dạng. Mới đầu phần lớn chỉ là những lời rao vặt bán hàng, những thông báo, sau đó mới giới thiệu trực tiếp mặt hàng, chủ hàng một cách đầy đủ. Về mặt từ ngữ chúng tôi đã thống kê tên gọi các mặt hàng, sản phẩm xuất hiện trong các quảng cáo của báo chí quốc ngữ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.