Browsing by Author Dương, Hồng Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050001770.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Quy;  Advisor: Dương, Hồng Sơn (2020-04-12)

 • Các số liệu quan trắc được dùng để đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường không khí tại một số tỉnh Miền Bắc. Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng môi trường không khí vào các tháng mùa hè tại các tỉnh biên giới phía Bắc khá tốt, các giá trị nồng độ quan trắc được đều nhỏ hơn nhiều lần Quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, vào mùa đông, một số điểm quan trắc có nồng cao dù có ít các nguồn phát thải địa phương; nguyên nhân được nhận định là do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới. Mô hình chất lượng không khí CMAQ được lựa chọn để tính toán với các bước hiệu chỉnh, kiểm định từ số liệu quan trắc và số liệu ảnh vệ tinh. Kết quả cho thấy, đây là mô hình mô phỏng khá tốt quá...

 • 01050002234.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hường;  Advisor: Dương, Hồng Sơn (2014)

 • BĐKH mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. BĐKH tác động lên các lĩnh vực: tài nguyên, môi trường, KT-XH, sức khỏe cộng đồng, hạ tầng cơ sở, quy hoạch đô thị, nông nghiệp, thủy sản, đa dạng sinh học,...trên phạm vi toàn cầu, đe dọa sự tồn tại của Trái đất, của nhân loại và “đòi hỏi thế giới phải hành động ngay, nhanh chóng hơn bao giờ hết, khi chưa quá muộn”

Browsing by Author Dương, Hồng Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050001770.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Quy;  Advisor: Dương, Hồng Sơn (2020-04-12)

 • Các số liệu quan trắc được dùng để đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường không khí tại một số tỉnh Miền Bắc. Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng môi trường không khí vào các tháng mùa hè tại các tỉnh biên giới phía Bắc khá tốt, các giá trị nồng độ quan trắc được đều nhỏ hơn nhiều lần Quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, vào mùa đông, một số điểm quan trắc có nồng cao dù có ít các nguồn phát thải địa phương; nguyên nhân được nhận định là do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới. Mô hình chất lượng không khí CMAQ được lựa chọn để tính toán với các bước hiệu chỉnh, kiểm định từ số liệu quan trắc và số liệu ảnh vệ tinh. Kết quả cho thấy, đây là mô hình mô phỏng khá tốt quá...

 • 01050002234.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hường;  Advisor: Dương, Hồng Sơn (2014)

 • BĐKH mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. BĐKH tác động lên các lĩnh vực: tài nguyên, môi trường, KT-XH, sức khỏe cộng đồng, hạ tầng cơ sở, quy hoạch đô thị, nông nghiệp, thủy sản, đa dạng sinh học,...trên phạm vi toàn cầu, đe dọa sự tồn tại của Trái đất, của nhân loại và “đòi hỏi thế giới phải hành động ngay, nhanh chóng hơn bao giờ hết, khi chưa quá muộn”