Browsing by Author Dương, Huy Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005947.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Dương, Huy Đức;  Advisor: Trần, Thị Thu Hương (2019)

  • Tổng quan các công trình nghiên cứu về tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn nói chung và ở các địa phương nói riêng. Làm rõ những yếu tố tác động đến xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai từ năm 2005 đến năm 2015. Làm rõ chủ trương và chỉ đạo xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ năm 2005 đến năm 2015. Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong quá trình lãnh đạo xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn.

Browsing by Author Dương, Huy Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005947.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Dương, Huy Đức;  Advisor: Trần, Thị Thu Hương (2019)

  • Tổng quan các công trình nghiên cứu về tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn nói chung và ở các địa phương nói riêng. Làm rõ những yếu tố tác động đến xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai từ năm 2005 đến năm 2015. Làm rõ chủ trương và chỉ đạo xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ năm 2005 đến năm 2015. Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong quá trình lãnh đạo xây dựng TCCSĐ xã, phường, thị trấn.