Browsing by Author Dương, Khánh Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00522.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Khánh Toàn (2004)

 • Nghiên cứu quá trình tiến hoá của nhân vật trí thức trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. Đi sâu tìm hiểu các xu hướng thể hiện nhân vật trí thức trong văn xuôi thời kỳ đổi mới. Từ đó, khẳng định vai trò của nhân vật trí thức với tư cách là một nhân tố góp phần phát triển nghệ thuật văn xuôi.

 • 00050009161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Khánh Toàn;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Nâng cao khả năng đáp ứng của ngân hàng trong hoạt động bảo lãnh, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng. Hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu quản lý DVBL trên tất cả các lĩnh vực, từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức điều hành và giám sát, kiểm tra đối với nghiệp vụ bảo lãnh. Nâng cao trình độ tư vấn và kỹ năng của cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực bảo lãnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng và ứng dụng công nghệ mới vào phát triển DVBL tại chi nhánh.

Browsing by Author Dương, Khánh Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00522.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Khánh Toàn (2004)

 • Nghiên cứu quá trình tiến hoá của nhân vật trí thức trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. Đi sâu tìm hiểu các xu hướng thể hiện nhân vật trí thức trong văn xuôi thời kỳ đổi mới. Từ đó, khẳng định vai trò của nhân vật trí thức với tư cách là một nhân tố góp phần phát triển nghệ thuật văn xuôi.

 • 00050009161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Khánh Toàn;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Nâng cao khả năng đáp ứng của ngân hàng trong hoạt động bảo lãnh, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho mọi đối tượng khách hàng. Hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu quản lý DVBL trên tất cả các lĩnh vực, từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức điều hành và giám sát, kiểm tra đối với nghiệp vụ bảo lãnh. Nâng cao trình độ tư vấn và kỹ năng của cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực bảo lãnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng và ứng dụng công nghệ mới vào phát triển DVBL tại chi nhánh.