Browsing by Author Dương, Kiều Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050002432_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Kiều Hoa;  Advisor: Vũ, Anh Dũng, người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế: 60 31 07. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển Công nghiệp hỗ trợ nói chung và Công nghiệp hỗ trợ trong ngành thép nói riêng. Phân tích và đánh giá hoạt động của Công nghiệp hỗ trợ ngành thép Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đề xuất các g (...); Electronic Resources

Browsing by Author Dương, Kiều Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050002432_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Kiều Hoa;  Advisor: Vũ, Anh Dũng, người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế: 60 31 07. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển Công nghiệp hỗ trợ nói chung và Công nghiệp hỗ trợ trong ngành thép nói riêng. Phân tích và đánh giá hoạt động của Công nghiệp hỗ trợ ngành thép Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đề xuất các g (...); Electronic Resources