Browsing by Author Dương, Kinh Quốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 184(1979-1)_p66-73.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1979)

 • Bằng những tư liệu sưu tầm được, tác giả giới thiệu với bạn đọc về cuộc vận động khởi nghĩa ở Mỹ Tho năm 1883 để bổ sung vào phong trào kháng chiến oanh liệt của nhân dân Nam Kỳ chống thực dân Pháp hồi cuối thế kỷ XIX.

 • 170(1976-5)_p42-54.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1976)

 • Thông qua bài viết, tác giả tìm hiểu từng bước xâm lược, thiết lập và củng cố bộ máy chính quyền của thực dân Pháp ở Việt Nam, chủ yếu giới hạn trong quá trình gọi là " liên minh", " hợp tác" giữa giới cầm quyền thực dân và Nam triều tiên trên phương diện chính quyền. Nghiên cứu về chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp qua ba giai đoạn trước năm 1897, từ 897 đến Đại chiến I và từ sau Đại chiến thứ nhất để càng hiểu sâu sắc hơn âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, là mục đích việc làm của tác giả trong bài viết này.

 • 159(1974-6)_p63-76.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1974)

 • Sau khi chiếm toàn bộ Nam Kỳ, thực dân Pháp đặt Nam Kỳ dưới chế độ thuộc địa và thành lập Ngân sách Nam Kỳ, hay còn gọi là Ngân sách thuộc địa. Đến tháng 3 - 1889 ở cấp tỉnh lại thành lập một ngân sách riêng gọi là Ngân sách hàng tỉnh. Sau tháng 6 năm 1884, chúng lập Ngân sách Trung - Bắc Kỳ hay Ngân sách bảo hộ. Riêng đối với Bắc Kỳ, nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 27-5-1893 cũng thành lập Ngân sách hàng tỉnh.

 • 245(1989-2)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1989)

 • Trước ngày cuộc Đại cách mạng Pháp 1789 bùng nổ, về thể chế chính trị, nước Pháp là một nước theo chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Lu -i thứ XVI, hoàng hậu là người nước Áo- Mari -Awngtoanettơ. Khi vua Lu - i lên ngôi năm 1774, vua nắm quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trong tay, tự cho mình là người do Thượng đến đưa lên ngai vàng để cai trị thiên hạ và cho rằng không ai có quyền kiểm soát hoặc hạn chế quyền lực của mình...

 • 292(1997-3)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1997)

 • Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo đã diễn ra cách chúng ta ngày nay tròn 80 năm (1917-1997). Từ đó đến nay đã có nhiều công trình, bài viết được công bố, đề cập tới sự kiện lịch sử này, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù ở khía cạnh này hay khía cạnh khác.

Browsing by Author Dương, Kinh Quốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 184(1979-1)_p66-73.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1979)

 • Bằng những tư liệu sưu tầm được, tác giả giới thiệu với bạn đọc về cuộc vận động khởi nghĩa ở Mỹ Tho năm 1883 để bổ sung vào phong trào kháng chiến oanh liệt của nhân dân Nam Kỳ chống thực dân Pháp hồi cuối thế kỷ XIX.

 • 170(1976-5)_p42-54.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1976)

 • Thông qua bài viết, tác giả tìm hiểu từng bước xâm lược, thiết lập và củng cố bộ máy chính quyền của thực dân Pháp ở Việt Nam, chủ yếu giới hạn trong quá trình gọi là " liên minh", " hợp tác" giữa giới cầm quyền thực dân và Nam triều tiên trên phương diện chính quyền. Nghiên cứu về chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp qua ba giai đoạn trước năm 1897, từ 897 đến Đại chiến I và từ sau Đại chiến thứ nhất để càng hiểu sâu sắc hơn âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, là mục đích việc làm của tác giả trong bài viết này.

 • 159(1974-6)_p63-76.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1974)

 • Sau khi chiếm toàn bộ Nam Kỳ, thực dân Pháp đặt Nam Kỳ dưới chế độ thuộc địa và thành lập Ngân sách Nam Kỳ, hay còn gọi là Ngân sách thuộc địa. Đến tháng 3 - 1889 ở cấp tỉnh lại thành lập một ngân sách riêng gọi là Ngân sách hàng tỉnh. Sau tháng 6 năm 1884, chúng lập Ngân sách Trung - Bắc Kỳ hay Ngân sách bảo hộ. Riêng đối với Bắc Kỳ, nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 27-5-1893 cũng thành lập Ngân sách hàng tỉnh.

 • 245(1989-2)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1989)

 • Trước ngày cuộc Đại cách mạng Pháp 1789 bùng nổ, về thể chế chính trị, nước Pháp là một nước theo chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Lu -i thứ XVI, hoàng hậu là người nước Áo- Mari -Awngtoanettơ. Khi vua Lu - i lên ngôi năm 1774, vua nắm quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trong tay, tự cho mình là người do Thượng đến đưa lên ngai vàng để cai trị thiên hạ và cho rằng không ai có quyền kiểm soát hoặc hạn chế quyền lực của mình...

 • 292(1997-3)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Kinh Quốc (1997)

 • Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo đã diễn ra cách chúng ta ngày nay tròn 80 năm (1917-1997). Từ đó đến nay đã có nhiều công trình, bài viết được công bố, đề cập tới sự kiện lịch sử này, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù ở khía cạnh này hay khía cạnh khác.