Browsing by Author Dương, Lê Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 168(1977-3)_p86-89.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Dương, Lê Long (1977)

  • Tác giả đọc bản dịch của ông Lê Mạnh Liêu và đọc cả bản chữ Hán in kèm với bản dịch, sau đó so sánh với Đại Việt thống sử ký hiệu A 1389 của Thư viên khoa học trung ương và đưa ra một số nhân xét trong bài viết.

Browsing by Author Dương, Lê Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 168(1977-3)_p86-89.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Dương, Lê Long (1977)

  • Tác giả đọc bản dịch của ông Lê Mạnh Liêu và đọc cả bản chữ Hán in kèm với bản dịch, sau đó so sánh với Đại Việt thống sử ký hiệu A 1389 của Thư viên khoa học trung ương và đưa ra một số nhân xét trong bài viết.