Browsing by Author Dương, Lê Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Duong Thanh Trung - Luan van ThS.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Lê Minh (2007)

 • Khái quát lịch sử phát triển, phân loại, khái niệm mạng Manet và các đặc trưng cơ bản của mạng không dây và nghiên cứu một số lý thuyết liên quan đến Manet và kỹ thuật flooding theo xác suất. Đề xuất một số mô hình thử nghiệm kỹ thuật flooding xác suất trong mạng Manet dựa trên phần mềm mô phỏng NS-2, đồng thời triển khai mô phỏng và đánh giá các kết quả đạt được. Kết quả mô phỏng cho thấy hầu hết các trường hợp đều có thể tìm thấy giá trị xác suất broadcast và có thể hạn chế được số lượng gói tin dùng để broadcast trong mạng, tăng hiệu quả sử dụng băng thông và tiết kiệm năng lượng dùng cho những chi phí phụ trội, tăng thời gian sống cho các thiết bị

 • V_L0_01050_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Lê Minh;  Advisor: Bùi, Thế Duy (2007)

 • Chương 1. Trình bày tổng quan về mạng không dây: lịch sử phát triển, phân loại, khái niệm mạng MANET và các đặc trưng, ... Chương 2. Trình bày về broadcast trong mạng MANET, kỹ thuật flooding và một số cải tiến, nghiên cứu một số lý thuyết liên quan đến kỹ thuật flooding theo xác suất... Chương 3. Đề xuất một số mô hình thử nghiệm kỹ thuật flooding xác suất trong mạng MANET dựa trên phần mềm mô phỏng NS-2, triển khai mô phỏng và đánh giá các kết quả đạt được.

 • 00050006077.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Cẩm Dương;  Advisor: Dương, Lê Minh (2015)

 • Giới thiệu nền tảng của tiêu chuẩn IEEE 802.16 và WiMAX, trình bày kiến trúc WiMAX, các đặc tính nổi bật của WiMAX, và đặc biệt là lớp MAC trong WiMAX, cấu trúc MAC trong TDD Frame, và các yêu cầu chất lượng dịch vụ. KỸTHUẬT LẬP LỊCH HỖTRỢQoS TRONG WiMAX: tập trung tìm hiểu yêu cầu chất lượng dịch vụ(QoS), các cơ chếyêu cầu của bộ lập lịch hỗ trợ QoS và phân tích một số thuật toán lập lịch. THUẬT TOÁN LẬP LỊCH HỖ TRỢQo: thực hiện mô phỏng thật toán lập lịch trong dịch vBE và UGS, giới thiệu thuật toán lập lịch đề xuất nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ mạng

 • 00050007629.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Phương;  Advisor: Dương, Lê Minh (2016)

 • Trình bày tổng quan về iot. Nghiên cứu mạng cảm biến không dây. Phân tích các các ứng dụng của công nghệ mạng cảm biến không dây. Xây dựng ứng dụng giám sát thông số môi trường.; Trong quá trình phát triển của con người, những cuộc cách mạng về công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng, chúng làm thay đổi từng ngày từng giờ cuộc sống của con người, theo hướng hiện đại hơn. Đi đôi với quá trình phát triển của con người, những thay đổi do chính tác động của con người trong tự nhiên, trong môi trường sống cũng đang diễn ra, tác động trở lại chúng ta, như ô nhiễm môi trường, khí hậu thay đổi, v.v... Dân số càng tăng, nhu cầu cũng tăng theo, các dịch vụ, các tiện ích từ đó cũng được hình t...

 • 00050010124.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trịnh, Thị Thiên Nga;  Advisor: Dương, Lê Minh (2019)

 • Chương 1. Tổng quan về giao thông vận tải và thiết bị cảm ứng trên điện thoại thông minh. Chương 2. Trình bày về thu thập dữ liệu từ cảm biến trên điện thoại thông minh, Phương pháp DI (Main Direction and Inflow). Chỉ số trong phương pháp DI, Thiết kế phương pháp DI và công thức dự đoán tình trạng tắc nghẽn trong phương pháp DI. Chương 3. Trình bày phương pháp xử lý dữ liệu thô trong phương pháp DI, so sánh độ chính xác giữa Estimation module và kết quả chuẩn cũng như đưa ra nhận xét Phương pháp DI

 • 00050007656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Trung Dũng;  Advisor: Dương, Lê Minh (2020-03-19)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công nghệ LTE. Chương 2: Cấu trúc mạng 4G LTE và các vấn đề liên quan. Chương 3: Xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE . Chương 4: Kết quả mô phỏng thực nghiệm xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE.

Browsing by Author Dương, Lê Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Duong Thanh Trung - Luan van ThS.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Lê Minh (2007)

 • Khái quát lịch sử phát triển, phân loại, khái niệm mạng Manet và các đặc trưng cơ bản của mạng không dây và nghiên cứu một số lý thuyết liên quan đến Manet và kỹ thuật flooding theo xác suất. Đề xuất một số mô hình thử nghiệm kỹ thuật flooding xác suất trong mạng Manet dựa trên phần mềm mô phỏng NS-2, đồng thời triển khai mô phỏng và đánh giá các kết quả đạt được. Kết quả mô phỏng cho thấy hầu hết các trường hợp đều có thể tìm thấy giá trị xác suất broadcast và có thể hạn chế được số lượng gói tin dùng để broadcast trong mạng, tăng hiệu quả sử dụng băng thông và tiết kiệm năng lượng dùng cho những chi phí phụ trội, tăng thời gian sống cho các thiết bị

 • V_L0_01050_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Lê Minh;  Advisor: Bùi, Thế Duy (2007)

 • Chương 1. Trình bày tổng quan về mạng không dây: lịch sử phát triển, phân loại, khái niệm mạng MANET và các đặc trưng, ... Chương 2. Trình bày về broadcast trong mạng MANET, kỹ thuật flooding và một số cải tiến, nghiên cứu một số lý thuyết liên quan đến kỹ thuật flooding theo xác suất... Chương 3. Đề xuất một số mô hình thử nghiệm kỹ thuật flooding xác suất trong mạng MANET dựa trên phần mềm mô phỏng NS-2, triển khai mô phỏng và đánh giá các kết quả đạt được.

 • 00050006077.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Cẩm Dương;  Advisor: Dương, Lê Minh (2015)

 • Giới thiệu nền tảng của tiêu chuẩn IEEE 802.16 và WiMAX, trình bày kiến trúc WiMAX, các đặc tính nổi bật của WiMAX, và đặc biệt là lớp MAC trong WiMAX, cấu trúc MAC trong TDD Frame, và các yêu cầu chất lượng dịch vụ. KỸTHUẬT LẬP LỊCH HỖTRỢQoS TRONG WiMAX: tập trung tìm hiểu yêu cầu chất lượng dịch vụ(QoS), các cơ chếyêu cầu của bộ lập lịch hỗ trợ QoS và phân tích một số thuật toán lập lịch. THUẬT TOÁN LẬP LỊCH HỖ TRỢQo: thực hiện mô phỏng thật toán lập lịch trong dịch vBE và UGS, giới thiệu thuật toán lập lịch đề xuất nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ mạng

 • 00050007629.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Phương;  Advisor: Dương, Lê Minh (2016)

 • Trình bày tổng quan về iot. Nghiên cứu mạng cảm biến không dây. Phân tích các các ứng dụng của công nghệ mạng cảm biến không dây. Xây dựng ứng dụng giám sát thông số môi trường.; Trong quá trình phát triển của con người, những cuộc cách mạng về công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng, chúng làm thay đổi từng ngày từng giờ cuộc sống của con người, theo hướng hiện đại hơn. Đi đôi với quá trình phát triển của con người, những thay đổi do chính tác động của con người trong tự nhiên, trong môi trường sống cũng đang diễn ra, tác động trở lại chúng ta, như ô nhiễm môi trường, khí hậu thay đổi, v.v... Dân số càng tăng, nhu cầu cũng tăng theo, các dịch vụ, các tiện ích từ đó cũng được hình t...

 • 00050010124.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trịnh, Thị Thiên Nga;  Advisor: Dương, Lê Minh (2019)

 • Chương 1. Tổng quan về giao thông vận tải và thiết bị cảm ứng trên điện thoại thông minh. Chương 2. Trình bày về thu thập dữ liệu từ cảm biến trên điện thoại thông minh, Phương pháp DI (Main Direction and Inflow). Chỉ số trong phương pháp DI, Thiết kế phương pháp DI và công thức dự đoán tình trạng tắc nghẽn trong phương pháp DI. Chương 3. Trình bày phương pháp xử lý dữ liệu thô trong phương pháp DI, so sánh độ chính xác giữa Estimation module và kết quả chuẩn cũng như đưa ra nhận xét Phương pháp DI

 • 00050007656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Trung Dũng;  Advisor: Dương, Lê Minh (2020-03-19)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công nghệ LTE. Chương 2: Cấu trúc mạng 4G LTE và các vấn đề liên quan. Chương 3: Xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE . Chương 4: Kết quả mô phỏng thực nghiệm xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE.