Browsing by Author Dương, Lê Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_01710_Noi_dung.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Lê Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương, Người hướng dẫn (2008)

  • 83 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp dạy-học môn toán. Khảo sát thực trạng việc dạy-học môn toán ở trường THPT. Xây dựng cơ sở lý luận về kỹ năng giải toán: sử dụng kỹ năng giải toán - phương pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giảng dạy vì kỹ năng giải t (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn toán) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Browsing by Author Dương, Lê Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_01710_Noi_dung.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Lê Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương, Người hướng dẫn (2008)

  • 83 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp dạy-học môn toán. Khảo sát thực trạng việc dạy-học môn toán ở trường THPT. Xây dựng cơ sở lý luận về kỹ năng giải toán: sử dụng kỹ năng giải toán - phương pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giảng dạy vì kỹ năng giải t (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn toán) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008