Browsing by Author Dương, Mạnh Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L2_00592.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Mạnh Hùng;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2004)

  • Khái quát thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu ảnh. Nêu tình trạng tài liệu ảnh lưu trữ bị hư hỏng và các biện pháp xử lý của các lưu trữ. Ứng dụng chương trình Photoshop để xử lý tài liệu ảnh bị hư hỏng; nhờ đó việc chỉnh sửa và xử lý ảnh bị hư hỏng vẫn đảm bảo nguyên tắc thông tin trung thực với nội dung ảnh gốc, giữ và bảo tồn bản gốc của tài liệu lưu trữ. Đưa ra giải pháp khoa học nhằm xác minh tính chân thực của các tấm ảnh, góp phần làm sáng tỏ sự thật của sự kiện được ghi lại trên tấm ảnh

Browsing by Author Dương, Mạnh Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L2_00592.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Mạnh Hùng;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2004)

  • Khái quát thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu ảnh. Nêu tình trạng tài liệu ảnh lưu trữ bị hư hỏng và các biện pháp xử lý của các lưu trữ. Ứng dụng chương trình Photoshop để xử lý tài liệu ảnh bị hư hỏng; nhờ đó việc chỉnh sửa và xử lý ảnh bị hư hỏng vẫn đảm bảo nguyên tắc thông tin trung thực với nội dung ảnh gốc, giữ và bảo tồn bản gốc của tài liệu lưu trữ. Đưa ra giải pháp khoa học nhằm xác minh tính chân thực của các tấm ảnh, góp phần làm sáng tỏ sự thật của sự kiện được ghi lại trên tấm ảnh