Browsing by Author Dương, Mạnh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010332.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về QLNL tại các DN. Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó rút ra những bài hoc cho Vishipeltrong công tác QLNL. Phân tích đánh giá công tác QLNL tại Vishipel giai đoạn 2011- 2018, chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong công tác này và nguyên nhân của nó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Vishipel đến năm 2025.

Browsing by Author Dương, Mạnh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010332.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về QLNL tại các DN. Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó rút ra những bài hoc cho Vishipeltrong công tác QLNL. Phân tích đánh giá công tác QLNL tại Vishipel giai đoạn 2011- 2018, chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong công tác này và nguyên nhân của nó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Vishipel đến năm 2025.