Browsing by Author Dương, Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 21(1960-12)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Minh (1960)

 • Sử học không có khảo cổ học sẽ thiếu tính khoa học. Để khảo cổ học phục vụ sử học không những là tạo điều kiện cho sử học giải quyết các vấn đề mà còn là kế hoạch hóa khảo cổ học nữa.

 • 179(1978-2)_p62-65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Minh (1978)

 • Lê Anh Tuấn không chỉ là nhà chính trị đóng góp nhiều vào sự nghiệp kinh bang tế thế vào những năm 20 của thế kỷ XVIII, ông còn là một nhà thơ đáng để ý nữa. Trong Toàn Việt thi lục, Lê Anh Tuấn đã để lại cho thi ca Việt Nam một bài thơ cổ thể và 28 bài thơ cận thể.

 • 182(1978-5)_p109-112.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Minh (1978)

 • Có thể nói không ở nước nào trên thế giới, Hoa kiều lại được hưởng những quyền lợi hệt như người Việt ở Việt Nam.Việt Nam bao đời bị các triều đại Trung Quốc xâm lược nhưng không vì thế mà khi người Hoa sang Việt Nam sinh sống lại bị kỳ thị. Đến khi chính Đảng của giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị, nhất là khi chính quyền vô sản thành lập ở Việt Nam thì sự đối xử với Hoa Kiều đã quy thành một chính sách hẳn hoi: coi Hoa kiều như công dân Việt Nam, đoàn kết với Hoa kiều để giữ nước và dựng nước.

 • 22(1961-1)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Minh (1961)

 • Bài viết nhận định Hồ Quý Ly là nhân vật tiến bộ trong lịch sử Việt Nam. Ông có những chính sách tiến bộ nhằm làm cho xã hội tiến bộ, song lại không có khả năng đoàn kết các lực lượng để thi hành các chính sách của mình nên cuối cùng đã hoàn toàn thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

Browsing by Author Dương, Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 21(1960-12)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Minh (1960)

 • Sử học không có khảo cổ học sẽ thiếu tính khoa học. Để khảo cổ học phục vụ sử học không những là tạo điều kiện cho sử học giải quyết các vấn đề mà còn là kế hoạch hóa khảo cổ học nữa.

 • 179(1978-2)_p62-65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Minh (1978)

 • Lê Anh Tuấn không chỉ là nhà chính trị đóng góp nhiều vào sự nghiệp kinh bang tế thế vào những năm 20 của thế kỷ XVIII, ông còn là một nhà thơ đáng để ý nữa. Trong Toàn Việt thi lục, Lê Anh Tuấn đã để lại cho thi ca Việt Nam một bài thơ cổ thể và 28 bài thơ cận thể.

 • 182(1978-5)_p109-112.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Minh (1978)

 • Có thể nói không ở nước nào trên thế giới, Hoa kiều lại được hưởng những quyền lợi hệt như người Việt ở Việt Nam.Việt Nam bao đời bị các triều đại Trung Quốc xâm lược nhưng không vì thế mà khi người Hoa sang Việt Nam sinh sống lại bị kỳ thị. Đến khi chính Đảng của giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị, nhất là khi chính quyền vô sản thành lập ở Việt Nam thì sự đối xử với Hoa Kiều đã quy thành một chính sách hẳn hoi: coi Hoa kiều như công dân Việt Nam, đoàn kết với Hoa kiều để giữ nước và dựng nước.

 • 22(1961-1)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Minh (1961)

 • Bài viết nhận định Hồ Quý Ly là nhân vật tiến bộ trong lịch sử Việt Nam. Ông có những chính sách tiến bộ nhằm làm cho xã hội tiến bộ, song lại không có khả năng đoàn kết các lực lượng để thi hành các chính sách của mình nên cuối cùng đã hoàn toàn thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.