Browsing by Author Dương, Minh Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050002479.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Thị Loan (2015)

  • Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu: Du lịch sinh thái bền vững; Phát triển du lịch sinh thái trên thế giới và Việt Nam; Tổng quan về khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Chương 2. Nêu đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Thực trạng hoạt động du lịch của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Đánh giá, phân tích tính bền vững của hoạt động du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Từ đó phân tích điểm mạnh-điểm yếu- cơ hội – thách thức của du lịch sinh thái khu Bảo tồn Thiên nhiên ...

Browsing by Author Dương, Minh Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050002479.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Thị Loan (2015)

  • Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu: Du lịch sinh thái bền vững; Phát triển du lịch sinh thái trên thế giới và Việt Nam; Tổng quan về khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Chương 2. Nêu đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Thực trạng hoạt động du lịch của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Đánh giá, phân tích tính bền vững của hoạt động du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa; Từ đó phân tích điểm mạnh-điểm yếu- cơ hội – thách thức của du lịch sinh thái khu Bảo tồn Thiên nhiên ...