Browsing by Author Dương, Minh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006523.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Dương, Minh Tiến;  Advisor: Nguyễn, Đức Phúc (2015)

  • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại được quy định trong Luật hình sự Việt Nam; Chỉ ra những vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong giai đoạn vừa qua; Tổng hợp, phân tích những nguyên nhân chính gây khó khăn trong việc áp dụng quy định về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trên thực tế của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành; Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội này.

Browsing by Author Dương, Minh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006523.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Dương, Minh Tiến;  Advisor: Nguyễn, Đức Phúc (2015)

  • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại được quy định trong Luật hình sự Việt Nam; Chỉ ra những vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong giai đoạn vừa qua; Tổng hợp, phân tích những nguyên nhân chính gây khó khăn trong việc áp dụng quy định về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trên thực tế của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành; Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội này.