Browsing by Author Dương, Minh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010089.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Dương, Minh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam. Qua đó xác định giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam, tìm ra các ưu điểm, hạn chế trong quản lý tài chính của công ty cũng như nguyên nhân của các hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần 136 Việt Nam

Browsing by Author Dương, Minh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010089.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Dương, Minh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam. Qua đó xác định giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam, tìm ra các ưu điểm, hạn chế trong quản lý tài chính của công ty cũng như nguyên nhân của các hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần 136 Việt Nam