Browsing by Author Dương, Minh Viễn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • document(24).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Quốc Tất; Dương, Minh Viễn; Huỳnh, Thị Cẩm My; Dirk, Springeal (2017)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng phân hủy Chlorpyrifos ethyl (CE) trong điều kiện có và không có bổ sung acid hữu cơ bởi hệ vi khuẩn (VK) kỵ khí trong đất chuyên trồng lúa tại Phụng Hiệp-Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí trong lọ thủy tinh loại 50 mL. Mỗi lọ chứa 30 mL dung dịch khoáng tối thiểu, 10 g mẫu đất và CE (35 ppm) trong 15 tháng ở điều kiện yếm khí. Kết quả cho thấy tất cả các nghiệm thức của hai hệ VK ký hiệu PH01 và PH02 đều có khả năng phân hủy tốt CE. Sau 2 tháng ủ, hàm lượng CE còn lại trong các nghiệm thức dao động từ 3-82% so với hàm lượng thuốc ban đầu. Sau khi bổ sung CE thời điểm 11 tháng, tốc độ phân hủy thuốc đã được gia tăng. Hàm ...

 • document(25).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Quốc Tất; Dương, Minh Viễn (2017)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định quy trình phân tích chlorpyrifos ethyl (CE) trong đất canh tác nông nghiệp đạt hiệu suất cao nhất ở điều kiện phòng thí nghiệm Sinh học đất, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng Dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được thực hiện qua các giai đoạn: kiểm tra hiệu suất trích của 2 phương pháp trích soxhlet và lắc; kiểm tra hiệu suất giữa 2 phương pháp cô mẫu bằng cách cho thổi khí N2 và để bay hơi tự nhiên; kiểm tra hiệu suất của 2 loại cột làm sạch mẫu Alumina và Florisil; kiểm tra hiệu suất trích mẫu với 5 loại dung môi hữu cơ gồm Acetone, Toluen:Acetone 2:1, cho nước vào đất vortex cho tan đều sau đó cho Toluen:Acetone 2:1, DCM ...

Browsing by Author Dương, Minh Viễn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • document(24).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Quốc Tất; Dương, Minh Viễn; Huỳnh, Thị Cẩm My; Dirk, Springeal (2017)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng phân hủy Chlorpyrifos ethyl (CE) trong điều kiện có và không có bổ sung acid hữu cơ bởi hệ vi khuẩn (VK) kỵ khí trong đất chuyên trồng lúa tại Phụng Hiệp-Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí trong lọ thủy tinh loại 50 mL. Mỗi lọ chứa 30 mL dung dịch khoáng tối thiểu, 10 g mẫu đất và CE (35 ppm) trong 15 tháng ở điều kiện yếm khí. Kết quả cho thấy tất cả các nghiệm thức của hai hệ VK ký hiệu PH01 và PH02 đều có khả năng phân hủy tốt CE. Sau 2 tháng ủ, hàm lượng CE còn lại trong các nghiệm thức dao động từ 3-82% so với hàm lượng thuốc ban đầu. Sau khi bổ sung CE thời điểm 11 tháng, tốc độ phân hủy thuốc đã được gia tăng. Hàm ...

 • document(25).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Quốc Tất; Dương, Minh Viễn (2017)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định quy trình phân tích chlorpyrifos ethyl (CE) trong đất canh tác nông nghiệp đạt hiệu suất cao nhất ở điều kiện phòng thí nghiệm Sinh học đất, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng Dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được thực hiện qua các giai đoạn: kiểm tra hiệu suất trích của 2 phương pháp trích soxhlet và lắc; kiểm tra hiệu suất giữa 2 phương pháp cô mẫu bằng cách cho thổi khí N2 và để bay hơi tự nhiên; kiểm tra hiệu suất của 2 loại cột làm sạch mẫu Alumina và Florisil; kiểm tra hiệu suất trích mẫu với 5 loại dung môi hữu cơ gồm Acetone, Toluen:Acetone 2:1, cho nước vào đất vortex cho tan đều sau đó cho Toluen:Acetone 2:1, DCM ...