Browsing by Author Dương, Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050000151_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Long, người hướng dẫn (2010)

  • 114 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn, vai trò hiệu quả sử dụng vốn đối với doanh nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng cô (...); Electronic Resources

Browsing by Author Dương, Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050000151_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Long, người hướng dẫn (2010)

  • 114 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn, vai trò hiệu quả sử dụng vốn đối với doanh nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng cô (...); Electronic Resources