Browsing by Author Dương, Ngọc Bích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_01010.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bích; Kim, Văn Chinh; Đàm, Duy Ân (2009)

  • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của mô hình ISC3 và khả năng ứng dụng của nó trong đánh giá chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam. Ứng dụng mô hình ISC3 để tính toán nồng độ chất ô nhiễm không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp gây ra có tính đến độ phân tầng và độ cao xáo trộn của khí quyển theo thời gian. Lập hồ sơ phân vùng mức độ ô nhiễm cho môi trường không khí thành phố Hà Nội và khu vực xung quanh. Dự báo chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo các kịch bản khác nhau. Dự báo chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo các kịch bản khác nhau Khuyến nghị một số giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí cho Hà Nội Kết quả tính toán cho thấy, một số khu ...

Browsing by Author Dương, Ngọc Bích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_01010.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bích; Kim, Văn Chinh; Đàm, Duy Ân (2009)

  • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của mô hình ISC3 và khả năng ứng dụng của nó trong đánh giá chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam. Ứng dụng mô hình ISC3 để tính toán nồng độ chất ô nhiễm không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp gây ra có tính đến độ phân tầng và độ cao xáo trộn của khí quyển theo thời gian. Lập hồ sơ phân vùng mức độ ô nhiễm cho môi trường không khí thành phố Hà Nội và khu vực xung quanh. Dự báo chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo các kịch bản khác nhau. Dự báo chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo các kịch bản khác nhau Khuyến nghị một số giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí cho Hà Nội Kết quả tính toán cho thấy, một số khu ...