Browsing by Author Dương, Ngọc Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • KY_02119.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Xuân Tăng; Phạm, Vũ Uy; Dương, Ngọc Hải (2005)

 • Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm khảo sát về sự ảnh hưởng của bề mặt giới hạn đến các đặc tính khí động của khí cụ bay trong bài toán dừng và tuyến tính. Trình bày những kết quả trong xây dựng mô hình tính toán ảnh hưởng của bề mặt giới hạn không phẳng (có biến dạng bất kỳ và không giới hạn kích thước) tới đặc tính khí động của khí cụ bay sát nữa. Mô hình được xây dựng trên cơ sở phát triển lý thuyết xoáy rời rạc và trong bài toán không dừng, phi tuyến

 • 00050007754.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Vũ Phương Thảo;  Advisor: Dương, Ngọc Hải (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý thuyết liên quan đến sự hình thành khoang hơi khi vật chuyển động trong chất lỏng. Đi sâu tìm hiểu về mô phỏng số hiện tượng khoang hơi. Tìm hiểu các mô hình và phương pháp giải trong ANSYS Fluent. Sử dụng Fluent để mô phỏng bài toán vật thể chuyển động trong nước. Tổng hợp các kết quả để phân tích các ảnh hưởng liên quan đến sự hình thành khoang hơi. So sánh với các kết quả đã được công bố để tạm thời đưa ra mô hình và hình dạng đầu vật thể tối ưu nhất cho thiết kế vật thể chuyển động trong nước.

 • 00050007754.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lưu, Vũ Phương Thảo;  Advisor: Dương, Ngọc Hải (2016)

 • Bước đầu nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý thuyết liên quan đến sự hình thành khoang hơi khi vật chuyển động trong chất lỏng.Đi sâu tìm hiểu về mô phỏng số hiện tượng khoang hơi.Tìm hiểu các mô hình và phương pháp giải trong ANSYS Fluent. Sử dụng Fluent để mô phỏng bài toán vật thể chuyển động trong nước. Sau đó, tổng hợp các kế t quả để phân tích các ảnh hưởng liên quan đến sự hình thành khoang hơi. So sánh với các kết quả đã được công bố để tạm thời đưa ra mô hình và hình dạng đầu vật thể tối ưu nhất cho thiết kế vật thể chuyển động trong nước

 • Research_Final Version UpdateDuong Ngoc Hai.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Dương, Ngọc Hải;  Advisor: Đỗ, Thu Hương (2016)

 • Goodness has long been one of the most prominent features of literature because it completely covers positive aspects of human beings. According to the conception of art for human’s sake, literature was born to primarily serve mankind, and as a result, the duty of a literary work for human’s sake is to advocate the good as well as censure the bad. It has been publicly acknowledged that moral education for children must be carried at an early age. Thus, in “A Little Princess” – a novel for children, Frances Hodgson Burnett conveyed her message of goodness to her readers, especially young ones. With particular regard for the good in a British literary work, the researcher would like to ...

 • KY_02142.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thế Đức;  Advisor: Dương, Ngọc Hải (2005)

 • Trình bày phương pháp giải hệ phương trình Navier – Stokes không nén được trong hệ tọa độ cong theo hình dạng vật thể. Phương pháp được sử dụng để tính toán dòng bao quanh một hình trụ tròn và dòng bao quanh một đầu hình bán cầu của vật thể hình trụ và các kết quả tính toán được so sánh với dữ liệu thí nghiệm. Tiến hành tính toán dòng bao quanh một vật thể dạng thân máy bay có cánh cho thấy khả năng của phương pháp đối với dạng hình học phức tạp ba chiều

Browsing by Author Dương, Ngọc Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • KY_02119.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Xuân Tăng; Phạm, Vũ Uy; Dương, Ngọc Hải (2005)

 • Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm khảo sát về sự ảnh hưởng của bề mặt giới hạn đến các đặc tính khí động của khí cụ bay trong bài toán dừng và tuyến tính. Trình bày những kết quả trong xây dựng mô hình tính toán ảnh hưởng của bề mặt giới hạn không phẳng (có biến dạng bất kỳ và không giới hạn kích thước) tới đặc tính khí động của khí cụ bay sát nữa. Mô hình được xây dựng trên cơ sở phát triển lý thuyết xoáy rời rạc và trong bài toán không dừng, phi tuyến

 • 00050007754.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Vũ Phương Thảo;  Advisor: Dương, Ngọc Hải (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý thuyết liên quan đến sự hình thành khoang hơi khi vật chuyển động trong chất lỏng. Đi sâu tìm hiểu về mô phỏng số hiện tượng khoang hơi. Tìm hiểu các mô hình và phương pháp giải trong ANSYS Fluent. Sử dụng Fluent để mô phỏng bài toán vật thể chuyển động trong nước. Tổng hợp các kết quả để phân tích các ảnh hưởng liên quan đến sự hình thành khoang hơi. So sánh với các kết quả đã được công bố để tạm thời đưa ra mô hình và hình dạng đầu vật thể tối ưu nhất cho thiết kế vật thể chuyển động trong nước.

 • 00050007754.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lưu, Vũ Phương Thảo;  Advisor: Dương, Ngọc Hải (2016)

 • Bước đầu nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý thuyết liên quan đến sự hình thành khoang hơi khi vật chuyển động trong chất lỏng.Đi sâu tìm hiểu về mô phỏng số hiện tượng khoang hơi.Tìm hiểu các mô hình và phương pháp giải trong ANSYS Fluent. Sử dụng Fluent để mô phỏng bài toán vật thể chuyển động trong nước. Sau đó, tổng hợp các kế t quả để phân tích các ảnh hưởng liên quan đến sự hình thành khoang hơi. So sánh với các kết quả đã được công bố để tạm thời đưa ra mô hình và hình dạng đầu vật thể tối ưu nhất cho thiết kế vật thể chuyển động trong nước

 • Research_Final Version UpdateDuong Ngoc Hai.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Dương, Ngọc Hải;  Advisor: Đỗ, Thu Hương (2016)

 • Goodness has long been one of the most prominent features of literature because it completely covers positive aspects of human beings. According to the conception of art for human’s sake, literature was born to primarily serve mankind, and as a result, the duty of a literary work for human’s sake is to advocate the good as well as censure the bad. It has been publicly acknowledged that moral education for children must be carried at an early age. Thus, in “A Little Princess” – a novel for children, Frances Hodgson Burnett conveyed her message of goodness to her readers, especially young ones. With particular regard for the good in a British literary work, the researcher would like to ...

 • KY_02142.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thế Đức;  Advisor: Dương, Ngọc Hải (2005)

 • Trình bày phương pháp giải hệ phương trình Navier – Stokes không nén được trong hệ tọa độ cong theo hình dạng vật thể. Phương pháp được sử dụng để tính toán dòng bao quanh một hình trụ tròn và dòng bao quanh một đầu hình bán cầu của vật thể hình trụ và các kết quả tính toán được so sánh với dữ liệu thí nghiệm. Tiến hành tính toán dòng bao quanh một vật thể dạng thân máy bay có cánh cho thấy khả năng của phương pháp đối với dạng hình học phức tạp ba chiều