Browsing by Author Dương, Ngọc Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050003618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Lâm (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về công nghệ phát triển hướng mô hình (MDD/MDE) nói chung và công nghệ phát triển phần mềm hướng mô hình nói riêng (MDSD/MDSE). Chương 2: Tập trung vào khảo sát khả năng sinh mã tự động (Code Generation) khi chuyển đổi giữa các mô hình trong phát triển phần mềm hướng mô hình. Chương 3: Giới hạn phạm vi nghiên cứu qua việc phân tích công nghệ phát triển ứng dụng Web hướng mô hình (MDWD/MDWE) nói chung, đi sâu vào nghiên cứu khả năng sinh mã tự động với công nghệ Web hướng mô hình dựa trên UML (UWE) nói riêng, trong đó tập trung vào công cụ UWE4JSF. Chương 4: Thực nghiệm với UWE4JSF bằng cách xây dựng một ứng dụng đơn giản nhằm đánh giá khả năng si...

 • 00050003618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Lâm;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về công nghệ phát triển hướng mô hình (MDD/MDE) nói chung và công nghệ phát triển phần mềm hướng mô hình nói riêng (MDSD/MDSE). Chương 2: Tập trung vào khảo sát khả năng sinh mã tự động (Code Generation) khi chuyển đổi giữa các mô hình trong phát triển phần mềm hướng mô hình. Chương 3: Giới hạn phạm vi nghiên cứu qua việc phân tích công nghệ phát triển ứng dụng Web hướng mô hình (MDWD/MDWE) nói chung, đi sâu vào nghiên cứu khả năng sinh mã tự động với công nghệ Web hướng mô hình dựa trên UML (UWE) nói riêng, trong đó tập trung vào công cụ UWE4JSF. Chương 4: Thực nghiệm với UWE4JSF bằng cách xây dựng một ứng dụng đơn giản nhằm đánh giá khả năng sinh mã của côn...

Browsing by Author Dương, Ngọc Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050003618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Lâm (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về công nghệ phát triển hướng mô hình (MDD/MDE) nói chung và công nghệ phát triển phần mềm hướng mô hình nói riêng (MDSD/MDSE). Chương 2: Tập trung vào khảo sát khả năng sinh mã tự động (Code Generation) khi chuyển đổi giữa các mô hình trong phát triển phần mềm hướng mô hình. Chương 3: Giới hạn phạm vi nghiên cứu qua việc phân tích công nghệ phát triển ứng dụng Web hướng mô hình (MDWD/MDWE) nói chung, đi sâu vào nghiên cứu khả năng sinh mã tự động với công nghệ Web hướng mô hình dựa trên UML (UWE) nói riêng, trong đó tập trung vào công cụ UWE4JSF. Chương 4: Thực nghiệm với UWE4JSF bằng cách xây dựng một ứng dụng đơn giản nhằm đánh giá khả năng si...

 • 00050003618.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Ngọc Lâm;  Advisor: Đặng, Đức Hạnh (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về công nghệ phát triển hướng mô hình (MDD/MDE) nói chung và công nghệ phát triển phần mềm hướng mô hình nói riêng (MDSD/MDSE). Chương 2: Tập trung vào khảo sát khả năng sinh mã tự động (Code Generation) khi chuyển đổi giữa các mô hình trong phát triển phần mềm hướng mô hình. Chương 3: Giới hạn phạm vi nghiên cứu qua việc phân tích công nghệ phát triển ứng dụng Web hướng mô hình (MDWD/MDWE) nói chung, đi sâu vào nghiên cứu khả năng sinh mã tự động với công nghệ Web hướng mô hình dựa trên UML (UWE) nói riêng, trong đó tập trung vào công cụ UWE4JSF. Chương 4: Thực nghiệm với UWE4JSF bằng cách xây dựng một ứng dụng đơn giản nhằm đánh giá khả năng sinh mã của côn...