Browsing by Author Dương, Ngọc Lang, 1984-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050002084.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ngọc Lang, 1984-;  Advisor: Nguyễn, Quang Vinh, 1975- (2014)

  • Trong xu hướng có nhiều điểm đến du lịch mới nổi lên thì nghiên cứu năng lực cạnh tranh là một trong những công việc cần thiết giúp điểm đến du lịch Đà Lạt xác định được vị trí của mình so với các đối thủ cạnh tranh để quy hoạch và có những hướng đi cho phù hợp. Trên nền tảng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch của Metin Kozak và Dwyer & Kim, tác giả đã kết hợp với 4 phương pháp để xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đà Lạt. Luận văn đã tiến hành tổng hợp, phân tích và đánh giá khả năng đáp ứng những mong đợi, kì vọng của Đà Lạt với khách du lịch. Kết quả cho thấy, Đà Lạt chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách, ngoài dịch vụ tham quan, thì ...

Browsing by Author Dương, Ngọc Lang, 1984-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050002084.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ngọc Lang, 1984-;  Advisor: Nguyễn, Quang Vinh, 1975- (2014)

  • Trong xu hướng có nhiều điểm đến du lịch mới nổi lên thì nghiên cứu năng lực cạnh tranh là một trong những công việc cần thiết giúp điểm đến du lịch Đà Lạt xác định được vị trí của mình so với các đối thủ cạnh tranh để quy hoạch và có những hướng đi cho phù hợp. Trên nền tảng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch của Metin Kozak và Dwyer & Kim, tác giả đã kết hợp với 4 phương pháp để xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đà Lạt. Luận văn đã tiến hành tổng hợp, phân tích và đánh giá khả năng đáp ứng những mong đợi, kì vọng của Đà Lạt với khách du lịch. Kết quả cho thấy, Đà Lạt chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách, ngoài dịch vụ tham quan, thì ...