Browsing by Author Dương, Thị Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050007636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thảo;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2016)

 • Tìm hiểu chung về trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh. Ở chương đầu tiên mở đầu này nêu tổng quan về quản lý mô hình quy trình kinh doanh, sự cần thiết của mô hình hóa quy trình kinh doanh và các hướng tiếp cận, phương pháp giải quyết bài toán trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh, giới thiệu các ngôn ngữ mô hình kinh doanh. Giới thiệu một số phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh, cụ thể là giới thiệu các quy tắc trừu tượng cũng như các nguyên tắc chuyển đổi mô hình và ý tưởng về mô hình giải bài toán trong luận văn.Trình bày bài toán trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh cùng mô hình giải quyết và thực nghiệm giải quyết bài toán Trừu tượng hóa mô...

 • 8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đường, Thị Đông; Dương, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thế Hưng (2005)

 • Phương pháp củng cố bài giảng giúp cho học sinh hiểu được kiến thức trọng tâm của bài, thiết lập mối liên quan về nội dung kiến thức giữa các phần, vậy nên củng cố là phần rất quan trọng của bài giảng và chúng tôi đã chọn đề tài “Một số phương pháp củng cố bài môn Sinh học theo hướng tiếp cận phát triển”.

Browsing by Author Dương, Thị Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050007636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thảo;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2016)

 • Tìm hiểu chung về trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh. Ở chương đầu tiên mở đầu này nêu tổng quan về quản lý mô hình quy trình kinh doanh, sự cần thiết của mô hình hóa quy trình kinh doanh và các hướng tiếp cận, phương pháp giải quyết bài toán trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh, giới thiệu các ngôn ngữ mô hình kinh doanh. Giới thiệu một số phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh, cụ thể là giới thiệu các quy tắc trừu tượng cũng như các nguyên tắc chuyển đổi mô hình và ý tưởng về mô hình giải bài toán trong luận văn.Trình bày bài toán trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh cùng mô hình giải quyết và thực nghiệm giải quyết bài toán Trừu tượng hóa mô...

 • 8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đường, Thị Đông; Dương, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thế Hưng (2005)

 • Phương pháp củng cố bài giảng giúp cho học sinh hiểu được kiến thức trọng tâm của bài, thiết lập mối liên quan về nội dung kiến thức giữa các phần, vậy nên củng cố là phần rất quan trọng của bài giảng và chúng tôi đã chọn đề tài “Một số phương pháp củng cố bài môn Sinh học theo hướng tiếp cận phát triển”.