Browsing by Author Dương, Thị Thanh Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003771.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2017)

  • - Sóng Rayleigh là một trong hai đối tượng được sử dụng trong phương pháp tỷ số H/V, là phương pháp nghiên cứu chuyển dịch theo phương ngang và chuyển dịch theo phương thẳng đứng của phần tử trên bề mặt trái đất. Phương pháp này được đề xuất bởi Nogoshi và Igarashi và trở nên phổ biến hơn nhờ Nakamura. Phương pháp này được sử dụng để xác định tần số cộng hưởng sự khuếch đại sóng địa chấn của các lớp bề mặt. - Phương pháp này được sử dụng như một công cụ để xác định tính chất của các lớp bề mặt. Từ thực tế là có rất nhiều các thành phố lớn được xây dựng trên nền địa tầng mềm và một số thành phố nằm trong vùng địa chấn, trong khi đó, nền địa tầng mềm trong một số điều kiện nào đó sẽ kh...

Browsing by Author Dương, Thị Thanh Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050003771.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2017)

  • - Sóng Rayleigh là một trong hai đối tượng được sử dụng trong phương pháp tỷ số H/V, là phương pháp nghiên cứu chuyển dịch theo phương ngang và chuyển dịch theo phương thẳng đứng của phần tử trên bề mặt trái đất. Phương pháp này được đề xuất bởi Nogoshi và Igarashi và trở nên phổ biến hơn nhờ Nakamura. Phương pháp này được sử dụng để xác định tần số cộng hưởng sự khuếch đại sóng địa chấn của các lớp bề mặt. - Phương pháp này được sử dụng như một công cụ để xác định tính chất của các lớp bề mặt. Từ thực tế là có rất nhiều các thành phố lớn được xây dựng trên nền địa tầng mềm và một số thành phố nằm trong vùng địa chấn, trong khi đó, nền địa tầng mềm trong một số điều kiện nào đó sẽ kh...