Browsing by Author Dương, Thị Thanh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00376_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thanh Tú;  Advisor: Bùi, Trọng Hiếu, Người hướng dẫn (2004)

  • 94 tr. + Đĩa mềm; Giới thiệu một số vấn đề cơ bản trong công nghệ đường dây thuê bao số xDSL. Nghiên cứu mô hình tính toán các thành phần và tham số ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền dẫn trên đường dây cáp đồng xoắn đôi. Đi sâu nghiên cứu lịch sử phát triển, sơ đồ khối, (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

Browsing by Author Dương, Thị Thanh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00376_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thanh Tú;  Advisor: Bùi, Trọng Hiếu, Người hướng dẫn (2004)

  • 94 tr. + Đĩa mềm; Giới thiệu một số vấn đề cơ bản trong công nghệ đường dây thuê bao số xDSL. Nghiên cứu mô hình tính toán các thành phần và tham số ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền dẫn trên đường dây cáp đồng xoắn đôi. Đi sâu nghiên cứu lịch sử phát triển, sơ đồ khối, (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004