Browsing by Author Dương, Thị Thiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004925.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thiện;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2017)

  • Mục đích của luận văn là nghiên cứu thực trạng bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay để từ đó góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận báo chí cũng như cung cấp những thông tin hữu ích cho những nhà nghiên cứu, những người viết bình luận ngắn. Cụ thể: Làm rõ những tiêu chí nhận dạng dạng bài bình luận ngắn; yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bài bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay. Thực trạng sử dụng bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay nhìn từ 3 góc độ: Nội dung, hình thức, đặc trưng báo điện tử. Nhận định xu hướng phát triển của bình luận ngắn trên báo điện tử. Từ thực trạng, tác giả luận văn đưa ra những kiến nghị đối với cơ quan báo điện tử nhằm phát huy hiệu quả của dạng bà...

Browsing by Author Dương, Thị Thiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004925.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thiện;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2017)

  • Mục đích của luận văn là nghiên cứu thực trạng bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay để từ đó góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận báo chí cũng như cung cấp những thông tin hữu ích cho những nhà nghiên cứu, những người viết bình luận ngắn. Cụ thể: Làm rõ những tiêu chí nhận dạng dạng bài bình luận ngắn; yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bài bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay. Thực trạng sử dụng bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay nhìn từ 3 góc độ: Nội dung, hình thức, đặc trưng báo điện tử. Nhận định xu hướng phát triển của bình luận ngắn trên báo điện tử. Từ thực trạng, tác giả luận văn đưa ra những kiến nghị đối với cơ quan báo điện tử nhằm phát huy hiệu quả của dạng bà...