Browsing by Author Dương, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hà (2008)

 • Khảo sát, phân tích và đánh giá tính thời vụ du lịch Hà Nội thông qua hoạt động của 8 doanh nghiệp là: Công ty du lịch Việt Nam Hà Nội, Công ty du lịch Hà Nội, Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco, Công ty Điều hành hướng dẫn du lịch Việt Nam-Vinatour, Công ty du lịch Việt-Ý, Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ, Công ty liên doanh Hồ Gươm-Diethelm, Công ty lữ hành Saigontourist Hà Nội từ năm 2003-2006 chỉ ra những nguyên nhân và hạn chế của tính thời vụ trong hoạt động lữ hành nhận khách với hoạt động thu hút khách quốc tế và nội địa, từ đó đề xuất các giải pháp hạn chế tính thời vụ trong hoạt động lữ hành

 • 05050003138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài: Dạy học dự án , năng lực và phát triển năng lực cho học sinh, năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào cuộc sống (khái niệm, những biểu hiện, đánh giá …) trong dạy học vật lí. - Điều tra thực trạng việc dạy học dự án nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trường trung học phổ thông Ngọc Tảo làm cơ sở thực tiễn của đề tài. - Nghiên cứu mục tiêu, cấu trúc nội dung chương trình vật lí lớp 11 chương điện tích – điện trường. - Thiết kế chủ đề dạy học dự án chương điện tích – điện trường vật lí lớp 11: Tổ chức dạy học dự án “Xử lí ô nhiễm môi trường ở làng nghề may mặc xã Tam Hiệp” trong dạy học chươn...

Browsing by Author Dương, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hà (2008)

 • Khảo sát, phân tích và đánh giá tính thời vụ du lịch Hà Nội thông qua hoạt động của 8 doanh nghiệp là: Công ty du lịch Việt Nam Hà Nội, Công ty du lịch Hà Nội, Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco, Công ty Điều hành hướng dẫn du lịch Việt Nam-Vinatour, Công ty du lịch Việt-Ý, Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ, Công ty liên doanh Hồ Gươm-Diethelm, Công ty lữ hành Saigontourist Hà Nội từ năm 2003-2006 chỉ ra những nguyên nhân và hạn chế của tính thời vụ trong hoạt động lữ hành nhận khách với hoạt động thu hút khách quốc tế và nội địa, từ đó đề xuất các giải pháp hạn chế tính thời vụ trong hoạt động lữ hành

 • 05050003138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài: Dạy học dự án , năng lực và phát triển năng lực cho học sinh, năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào cuộc sống (khái niệm, những biểu hiện, đánh giá …) trong dạy học vật lí. - Điều tra thực trạng việc dạy học dự án nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trường trung học phổ thông Ngọc Tảo làm cơ sở thực tiễn của đề tài. - Nghiên cứu mục tiêu, cấu trúc nội dung chương trình vật lí lớp 11 chương điện tích – điện trường. - Thiết kế chủ đề dạy học dự án chương điện tích – điện trường vật lí lớp 11: Tổ chức dạy học dự án “Xử lí ô nhiễm môi trường ở làng nghề may mặc xã Tam Hiệp” trong dạy học chươn...