Browsing by Author Dương, Thị Thu Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050002493.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thu Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thu Nghĩa (2014)

  • Trình bày và phân tích một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận về cái đẹp và nghệ thuật nhiếp ảnh. Phân tích những biểu hiện của của cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Chỉ ra thực trạng sáng tạo, thưởng thức, đánh giá cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam hiện nay

Browsing by Author Dương, Thị Thu Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050002493.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thu Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thu Nghĩa (2014)

  • Trình bày và phân tích một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận về cái đẹp và nghệ thuật nhiếp ảnh. Phân tích những biểu hiện của của cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Chỉ ra thực trạng sáng tạo, thưởng thức, đánh giá cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam hiện nay