Browsing by Author Dương, Thị Thu Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005381.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thu Phương;  Advisor: Vũ, Văn Thi (2018)

  • Hiện nay số lượng người nước ngoài đến Việt Nam làm việc và sinh sống ngày càng nhiều, do đó, nhu cầu học tiếng Việt của họ cũng ngày càng cao. Quá trình người nước ngoài học tiếng Việt, khi sử dụng một số giáo trình để dạy, học tiếng Việt họ sẽ bắt gặp có một vài câu tục ngữ, thành ngữ. Trong quá trình dạy và học tiếng Việt đó, giáo viên là người đồng hành góp phần quan trọng giúp cho học viên hiểu và vận dụng được ngôn ngữ đích mà ở đây là tiếng Việt; do đó, khi giới thiệu cho sinh viên về thành ngữ, tục ngữ đòi hỏi giáo viên phải đầu tư rất nhiều để sinh viên có thể hiểu đúng về nội dung và ý nghĩa của nó. Từ đó biết cách hiểu, vận dụng trong giao tiếp hoặc làm việc với người Việt...

Browsing by Author Dương, Thị Thu Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005381.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thu Phương;  Advisor: Vũ, Văn Thi (2018)

  • Hiện nay số lượng người nước ngoài đến Việt Nam làm việc và sinh sống ngày càng nhiều, do đó, nhu cầu học tiếng Việt của họ cũng ngày càng cao. Quá trình người nước ngoài học tiếng Việt, khi sử dụng một số giáo trình để dạy, học tiếng Việt họ sẽ bắt gặp có một vài câu tục ngữ, thành ngữ. Trong quá trình dạy và học tiếng Việt đó, giáo viên là người đồng hành góp phần quan trọng giúp cho học viên hiểu và vận dụng được ngôn ngữ đích mà ở đây là tiếng Việt; do đó, khi giới thiệu cho sinh viên về thành ngữ, tục ngữ đòi hỏi giáo viên phải đầu tư rất nhiều để sinh viên có thể hiểu đúng về nội dung và ý nghĩa của nó. Từ đó biết cách hiểu, vận dụng trong giao tiếp hoặc làm việc với người Việt...