Browsing by Author Dương, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005380.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thu Thủy;  Advisor: Trần, Thị Quý (2018)

  • Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng phần mềm Koha tại một số trung tâm thông tin thư viện của các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Qua tìm hiểu các tính năng của phần mềm Koha, cùng với nghiên cứu thực trạng ứng dụng phần mềm và kết quả phiếu khảo sát hệ thống của cán bộ thư viện, kết quả phiếu khảo sát sinh viên tại Thư viện trường Đại học Thăng Long, Trung tâm Thông tin Tư liệu trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện trường Đại học Tài chính Ngân hàng cũng như tìm hiểu các dịch vu hỗ trợ của nhà cung cấp phần mềm; trên cơ sở đó, tìm ra những cơ sở khoa học để đánh giá khách quan về phần mềm Koha về những điểm mạnh, điểm hạn chế của PM, sự phù ...

Browsing by Author Dương, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005380.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Thị Thu Thủy;  Advisor: Trần, Thị Quý (2018)

  • Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng phần mềm Koha tại một số trung tâm thông tin thư viện của các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Qua tìm hiểu các tính năng của phần mềm Koha, cùng với nghiên cứu thực trạng ứng dụng phần mềm và kết quả phiếu khảo sát hệ thống của cán bộ thư viện, kết quả phiếu khảo sát sinh viên tại Thư viện trường Đại học Thăng Long, Trung tâm Thông tin Tư liệu trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Thư viện trường Đại học Tài chính Ngân hàng cũng như tìm hiểu các dịch vu hỗ trợ của nhà cung cấp phần mềm; trên cơ sở đó, tìm ra những cơ sở khoa học để đánh giá khách quan về phần mềm Koha về những điểm mạnh, điểm hạn chế của PM, sự phù ...