Browsing by Author La, Công Ý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • CAC CONG TRINH NGHIEN CUU CUA BAO TANG DAN TOC HOC VIET NEM ( V).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Huy; Lê, Duy Đại; Lưu, Hùng; La, Công Ý (2005)

 • Song song với những vấn đề thường xuyên cần phải giải quyết như bảo quản, nghiên cứu, sưu tầm, giáo dục... ở mỗi thời điểm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lại phải tập trung sự quan tâm của mình tới một số vấn đề chủ chốt nhằm thúc đẩy các hướng công tác quan trọng. Tập sách này thể hiện một số mối quan tâm đặc biệt trong hai năm vừa qua.

 • Tinhdadangcuavanhoavietnamnhungtiepcanvesubaoton_p148-154.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: La, Công Ý (2002)

 • Ở Tây Bắc, những giao tiếp trực tiếp giữa các cá nhân vẫn là hình thưc chủ yếu. Vì thế, trong những dân tộc có quan hệ láng giềng gần gũi từ lâu đời giữa những người Thái với người La Ha, người Xinh mun… ảnh hưởng lẫn nhau mạnh hơn các dân tộc cư trú xa nhau và ít tiếp xúc với nhau như giữa người Thái và người Hmông, người Hà Nhi

Browsing by Author La, Công Ý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • CAC CONG TRINH NGHIEN CUU CUA BAO TANG DAN TOC HOC VIET NEM ( V).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Huy; Lê, Duy Đại; Lưu, Hùng; La, Công Ý (2005)

 • Song song với những vấn đề thường xuyên cần phải giải quyết như bảo quản, nghiên cứu, sưu tầm, giáo dục... ở mỗi thời điểm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lại phải tập trung sự quan tâm của mình tới một số vấn đề chủ chốt nhằm thúc đẩy các hướng công tác quan trọng. Tập sách này thể hiện một số mối quan tâm đặc biệt trong hai năm vừa qua.

 • Tinhdadangcuavanhoavietnamnhungtiepcanvesubaoton_p148-154.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: La, Công Ý (2002)

 • Ở Tây Bắc, những giao tiếp trực tiếp giữa các cá nhân vẫn là hình thưc chủ yếu. Vì thế, trong những dân tộc có quan hệ láng giềng gần gũi từ lâu đời giữa những người Thái với người La Ha, người Xinh mun… ảnh hưởng lẫn nhau mạnh hơn các dân tộc cư trú xa nhau và ít tiếp xúc với nhau như giữa người Thái và người Hmông, người Hà Nhi