Browsing by Author Mạc, Đăng Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • GIẢI PHẪU BÁN PHẦN TRƯỚC ĐA GIÁC WILLIS TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Sơn; Ngô, Xuân Khoa; Nguyễn, Quốc Dũng; Mạc, Đăng Tuấn; Nguyễn, Phúc Sơn; Phạm, Hùng Mạnh (2018)

 • Mục tiêu: nghiên cứu chỉ số Giải phẫu bán phần trước đa giác Willis và các biến thể giải phẫu bằng hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính 256 dãy. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu với phương pháp chọn mẫu thuận tiện cỡ mấu 101. Kết quả: Khả năng hiện ảnh đoạn A1 động mạch não trước là 97,5%; Khả năng hiện ảnh động mạch thông trước là 81,2%; Khả năng hiện ảnh đoạn M1 động mạch não giữa là 99,5%; Kích thước, chiều dài đoạn A1T lần lượt là: 2,46 ± 0,46 và 16,90 ± 2,90; A1P là: 2,20 ± 0,51 và 16,86 ± 2,90; Kích thước, chiều dài động mạch thông trước là: 1,61 ± 0,68 và 2,93 ± 1,38; Nghiên cứu chỉ ra 04 nhóm gồm 7 loại với 40 biến thể về đường kính; 1 nhóm gồm 2 loại với 6 biến ...

 • 16_Truong Xuan Huong_QH2013Y.Y đa khoa.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Xuân Hương;  Advisor: Trương, Quang Vinh; Mạc, Đăng Tuấn (2019)

 • Việc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh sẽ giúp thầy thuốc có quyết định chính xác, kịp thời hạn chế việc ra đời các trẻ tật nguyền hoặc có các biện pháp khắc phục sớm cho các bất thường nhẹ, qua đó làm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội sau này. Đây cũng là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản của ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng dân số cải tạo nòi giống. Hiện nay có nhiều phương pháp sàng lọc trước sinh được sử dụng trong đó phổ biến nhất là các test sàng lọc trước sinh và siêu âm thai định kỳ

 • 45. KLTN Trần Thị Thu Trang.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thành Trung; Mạc, Đăng Tuấn (2018)

 • Đề tài: " Thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2017" hướng đến hai mục tiêu: 1- Mô tả thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2017. 2- Mô tả một số yếu tố liên quan đến yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên ý tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2017

Browsing by Author Mạc, Đăng Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • GIẢI PHẪU BÁN PHẦN TRƯỚC ĐA GIÁC WILLIS TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Sơn; Ngô, Xuân Khoa; Nguyễn, Quốc Dũng; Mạc, Đăng Tuấn; Nguyễn, Phúc Sơn; Phạm, Hùng Mạnh (2018)

 • Mục tiêu: nghiên cứu chỉ số Giải phẫu bán phần trước đa giác Willis và các biến thể giải phẫu bằng hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính 256 dãy. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu với phương pháp chọn mẫu thuận tiện cỡ mấu 101. Kết quả: Khả năng hiện ảnh đoạn A1 động mạch não trước là 97,5%; Khả năng hiện ảnh động mạch thông trước là 81,2%; Khả năng hiện ảnh đoạn M1 động mạch não giữa là 99,5%; Kích thước, chiều dài đoạn A1T lần lượt là: 2,46 ± 0,46 và 16,90 ± 2,90; A1P là: 2,20 ± 0,51 và 16,86 ± 2,90; Kích thước, chiều dài động mạch thông trước là: 1,61 ± 0,68 và 2,93 ± 1,38; Nghiên cứu chỉ ra 04 nhóm gồm 7 loại với 40 biến thể về đường kính; 1 nhóm gồm 2 loại với 6 biến ...

 • 16_Truong Xuan Huong_QH2013Y.Y đa khoa.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Xuân Hương;  Advisor: Trương, Quang Vinh; Mạc, Đăng Tuấn (2019)

 • Việc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh sẽ giúp thầy thuốc có quyết định chính xác, kịp thời hạn chế việc ra đời các trẻ tật nguyền hoặc có các biện pháp khắc phục sớm cho các bất thường nhẹ, qua đó làm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội sau này. Đây cũng là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản của ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng dân số cải tạo nòi giống. Hiện nay có nhiều phương pháp sàng lọc trước sinh được sử dụng trong đó phổ biến nhất là các test sàng lọc trước sinh và siêu âm thai định kỳ

 • 45. KLTN Trần Thị Thu Trang.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thành Trung; Mạc, Đăng Tuấn (2018)

 • Đề tài: " Thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2017" hướng đến hai mục tiêu: 1- Mô tả thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2017. 2- Mô tả một số yếu tố liên quan đến yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên ý tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2017