Browsing by Author Mạc, Đường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 9(1959-11)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Đường (1959)

 • Dan tộc Dao có 3 loại nhà ở. Đây là một đặc điểm mà các bộ lạc thiểu số khác không hoàn toàn có như vậy. Nó phản ánh sự chuyển biến trong nền sản xuất chủ yếu của họ, đồng thời nó cũng phản ánh quá trình phân hóa của xã hội trong các tộc người Dao ở vùng cao Bắc Bộ.

 • 5(1959-7)(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Đường (1959)

 • Sau người Mèo, ngưới Mán là dân tộc đông dân nhất ở vùng cao miền Bắc. Xã hội người Mán còn nhiều tàn dư của chế độ thị tộc bộ lạc, phần lớn làm ăn theo lối du canh du cư, sức sản xuất thấp và có nơi còn ở tình trạng kinh tế nguyên thủy. Người Mán có nhiều ngành tên gọi, ăn mặc, tập quán sinh hoạt có điểm khác nhau, nhưng tiếng nói căn bản đều giống nhau.

 • 18(1960-9)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Đường (1960)

 • Kinh nghiệm và thực tiễn cách mạng thế giới đã chứng minh sự cần thiết nghiên cứu tính chất công hữu và tập thể của công xã trong công cuộc cách mạng hiện nay. Tuy nhiên, ngoài mặt tích cực, công xã còn tồn tại tính tư hữu với những tập tục hủ lậu cần được nghiên cứu và hạn chế xóa bỏ dần. Chỉ trên cơ sở cải tiến tính chất tiêu cực mới phát huy và sử dụng được tốt vai trò và tác dụng của công xã.

 • 136(1971-1)_p55-62.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn, Tạo; Mạc, Đường (1971)

 • Đây là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức ở một nước xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này các thành viên xã hội chủ nghĩa của Hội sử học Quốc tế đã góp phần cùng với Hội sử học của Liên Xô hướng Đại hội vào những mục đích chung là nhằm phát triển công tác sử học cả về bề rộng lẫn bề sâu, tăng cường sự tiếp xúc quốc tế giữa các nhà sử học để giải quyết các vấn đề khoa học mới do thời đại đề ra...

 • 37(1962-4)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Đường (1962)

 • Trước năm 1945, xã hội dân tộc Mường là xã hội phong kiến. Chế độ lang đạo là một hình thái xã hội ở vùng Mường được tồn tại lâu đời và trải qua nhiều thời kỳ lịch sử. Do đó, tổ chức và tính chất của nó cũng có sự biến chuyển theo từng địa phương.

Browsing by Author Mạc, Đường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 9(1959-11)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Đường (1959)

 • Dan tộc Dao có 3 loại nhà ở. Đây là một đặc điểm mà các bộ lạc thiểu số khác không hoàn toàn có như vậy. Nó phản ánh sự chuyển biến trong nền sản xuất chủ yếu của họ, đồng thời nó cũng phản ánh quá trình phân hóa của xã hội trong các tộc người Dao ở vùng cao Bắc Bộ.

 • 5(1959-7)(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Đường (1959)

 • Sau người Mèo, ngưới Mán là dân tộc đông dân nhất ở vùng cao miền Bắc. Xã hội người Mán còn nhiều tàn dư của chế độ thị tộc bộ lạc, phần lớn làm ăn theo lối du canh du cư, sức sản xuất thấp và có nơi còn ở tình trạng kinh tế nguyên thủy. Người Mán có nhiều ngành tên gọi, ăn mặc, tập quán sinh hoạt có điểm khác nhau, nhưng tiếng nói căn bản đều giống nhau.

 • 18(1960-9)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Đường (1960)

 • Kinh nghiệm và thực tiễn cách mạng thế giới đã chứng minh sự cần thiết nghiên cứu tính chất công hữu và tập thể của công xã trong công cuộc cách mạng hiện nay. Tuy nhiên, ngoài mặt tích cực, công xã còn tồn tại tính tư hữu với những tập tục hủ lậu cần được nghiên cứu và hạn chế xóa bỏ dần. Chỉ trên cơ sở cải tiến tính chất tiêu cực mới phát huy và sử dụng được tốt vai trò và tác dụng của công xã.

 • 136(1971-1)_p55-62.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Văn, Tạo; Mạc, Đường (1971)

 • Đây là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức ở một nước xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này các thành viên xã hội chủ nghĩa của Hội sử học Quốc tế đã góp phần cùng với Hội sử học của Liên Xô hướng Đại hội vào những mục đích chung là nhằm phát triển công tác sử học cả về bề rộng lẫn bề sâu, tăng cường sự tiếp xúc quốc tế giữa các nhà sử học để giải quyết các vấn đề khoa học mới do thời đại đề ra...

 • 37(1962-4)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mạc, Đường (1962)

 • Trước năm 1945, xã hội dân tộc Mường là xã hội phong kiến. Chế độ lang đạo là một hình thái xã hội ở vùng Mường được tồn tại lâu đời và trải qua nhiều thời kỳ lịch sử. Do đó, tổ chức và tính chất của nó cũng có sự biến chuyển theo từng địa phương.