Browsing by Author Mạc, Thị Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Luan van R.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mạc, Thị Yến;  Advisor: Nguyễn, Hùng Hậu (2014)

  • Giới thiệu khái quát lịch sử thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng về con người trong phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Phân tích nội dung tư tưởng về con người trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Đánh giá ý nghĩa tư tưởng con người của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Browsing by Author Mạc, Thị Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Luan van R.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mạc, Thị Yến;  Advisor: Nguyễn, Hùng Hậu (2014)

  • Giới thiệu khái quát lịch sử thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng về con người trong phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Phân tích nội dung tư tưởng về con người trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Đánh giá ý nghĩa tư tưởng con người của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.