Browsing by Author Mạc, Văn Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02571.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Minh Đường; Mạc, Văn Trang (2009)

  • Chương 1. Trình bày cơ sở lý luận về tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiện. Chương 2. Thực trạng tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiên ở Tp. Hồ Chí Minh. Chương 3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và cải tiến hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiện.

Browsing by Author Mạc, Văn Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02571.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Minh Đường; Mạc, Văn Trang (2009)

  • Chương 1. Trình bày cơ sở lý luận về tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiện. Chương 2. Thực trạng tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiên ở Tp. Hồ Chí Minh. Chương 3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và cải tiến hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiện.