Browsing by Author Nguyễn, Thị Quế Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh; Nguyễn, Anh Đức (2015)

 • Quyền tiếp cận thông tin là một quyền con người cơ bản, có liên quan đến hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội trong đó bao gồm hoạt động báo chí. Các tác giả đã tiến hành phân tích mối tác động qua lại giữa quyền tiếp cận thông tin và hoạt động báo chí với quan điểm coi hoạt động báo chí là phương tiện hỗ trợ hữu hiệu cho bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, và ngược lại quyền tiếp cận thông tin cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện các hoạt động truyền thông của báo chí, đặc biệt đối với những thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước. Từ xem xét dưới góc độ lý luận, các tác giả đưa ra những đánh giá về thực tiễn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin qua h...

 • Bai 1. Nguyen Thi Que Anh. OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh (2011)

 • Việc thiết lập một cách chính xác những quyền của cá nhân trong tương quan với nhà nước và sự hạn chế quyền của nhà nước đối với cá nhân được coi là một trong những đặc thù tiến bộ, nổi bật của xã hội công dân. Trong bài viết này, tác giả đề cập tới việc phân tích sự hình thành và phát triển của pháp luật về ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân; vai trò và ý nghĩa của việc ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân trong pháp luật dân sự, cũng như phân tích về đặc điểm quyền nhân thân và tương quan giữa các khái niệm lợi ích phi vật chất, giá trị nhân thân và quyền nhân thân.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Quế Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh; Nguyễn, Anh Đức (2015)

 • Quyền tiếp cận thông tin là một quyền con người cơ bản, có liên quan đến hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội trong đó bao gồm hoạt động báo chí. Các tác giả đã tiến hành phân tích mối tác động qua lại giữa quyền tiếp cận thông tin và hoạt động báo chí với quan điểm coi hoạt động báo chí là phương tiện hỗ trợ hữu hiệu cho bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, và ngược lại quyền tiếp cận thông tin cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện các hoạt động truyền thông của báo chí, đặc biệt đối với những thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước. Từ xem xét dưới góc độ lý luận, các tác giả đưa ra những đánh giá về thực tiễn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin qua h...

 • Bai 1. Nguyen Thi Que Anh. OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh (2011)

 • Việc thiết lập một cách chính xác những quyền của cá nhân trong tương quan với nhà nước và sự hạn chế quyền của nhà nước đối với cá nhân được coi là một trong những đặc thù tiến bộ, nổi bật của xã hội công dân. Trong bài viết này, tác giả đề cập tới việc phân tích sự hình thành và phát triển của pháp luật về ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân; vai trò và ý nghĩa của việc ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân trong pháp luật dân sự, cũng như phân tích về đặc điểm quyền nhân thân và tương quan giữa các khái niệm lợi ích phi vật chất, giá trị nhân thân và quyền nhân thân.