Browsing by Author Nguyễn, Xuân Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010148.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Xuân Đức;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2019)

  • Làm rõ một số nội dung cơ bản về lý luận khoa học và quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, các án treo và nhất là thi hành án treo về: khái niệm, đặc điểm, chủ thể, khách thể, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức thi hành án treo... Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành án treo, trên cơ sở có so sánh, đối chiếu với tình hình thực tiễn thi hành án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, khó khăn trong việc thi hành án treo trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2014 đến 2018. Trên cơ sở nghiên cứu để đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án treo.

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010148.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Nguyễn, Xuân Đức;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2019)

  • Làm rõ một số nội dung cơ bản về lý luận khoa học và quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, các án treo và nhất là thi hành án treo về: khái niệm, đặc điểm, chủ thể, khách thể, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức thi hành án treo... Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành án treo, trên cơ sở có so sánh, đối chiếu với tình hình thực tiễn thi hành án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, khó khăn trong việc thi hành án treo trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2014 đến 2018. Trên cơ sở nghiên cứu để đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án treo.