Browsing by Author Nguyễn, Đàm Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009404.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đàm Hương;  Advisor: Nguyễn, Thu Hà (2018)

  • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về sự hài lòng của người lao động; Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại cơ quan Kiểm toán nhà nước; Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về công việc tại cơ quan Kiểm toán nhà nước; Đưa ra một số đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại cơ quan Kiểm toán nhà nước...

Browsing by Author Nguyễn, Đàm Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009404.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đàm Hương;  Advisor: Nguyễn, Thu Hà (2018)

  • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về sự hài lòng của người lao động; Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại cơ quan Kiểm toán nhà nước; Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về công việc tại cơ quan Kiểm toán nhà nước; Đưa ra một số đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại cơ quan Kiểm toán nhà nước...