Browsing by Author Nguyễn, Đào Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000466_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đào Nguyên;  Advisor: Trần, Ngọc Vương (2011)

  • Trình bày quan niệm về dụng điển trong truyền thống và trong các nghiên cứu chịu ảnh hưởng phương Tây. Giới thiệu diện mạo chung của điển cố trong thơ ca Phật giáo Lý Trần. Nghiên cứu dụng điển trong thơ văn Lý Trần nhìn qua trước tác của Tuệ Trung thượng sĩ.; Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

Browsing by Author Nguyễn, Đào Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000466_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đào Nguyên;  Advisor: Trần, Ngọc Vương (2011)

  • Trình bày quan niệm về dụng điển trong truyền thống và trong các nghiên cứu chịu ảnh hưởng phương Tây. Giới thiệu diện mạo chung của điển cố trong thơ ca Phật giáo Lý Trần. Nghiên cứu dụng điển trong thơ văn Lý Trần nhìn qua trước tác của Tuệ Trung thượng sĩ.; Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011