Browsing by Author Nguyễn, Đình Cung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010138.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Nguyễn, Thị Như Ái;  Advisor: Nguyễn, Đình Cung; Nguyễn, Thị Kim Anh (2019)

  • Nghiên cứu tính bền vững của các DNXH so với tính bền vững của TCPCP. Nghiên cứu việc TCPCP tham gia hoạt động kinh doanh và vận hành DNXH nhằm đảm bảo nguồn vốn xã hội bền vững. Nghiên cứu xu hướng, chính sách, môi trường pháp lý hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại một số quốc gia trên thế giới. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Việt Nam vì mục tiêu bền vững.

Browsing by Author Nguyễn, Đình Cung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050010138.pdf.jpg
  • Dissertations


  • Authors: Nguyễn, Thị Như Ái;  Advisor: Nguyễn, Đình Cung; Nguyễn, Thị Kim Anh (2019)

  • Nghiên cứu tính bền vững của các DNXH so với tính bền vững của TCPCP. Nghiên cứu việc TCPCP tham gia hoạt động kinh doanh và vận hành DNXH nhằm đảm bảo nguồn vốn xã hội bền vững. Nghiên cứu xu hướng, chính sách, môi trường pháp lý hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại một số quốc gia trên thế giới. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Việt Nam vì mục tiêu bền vững.