Browsing by Author Nguyễn, Đình Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 00050000035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Dũng (2010)

 • Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của hệ xe-cầu, trong đó xe được mô hình hoá như hệ một bậc tự do, cầu được mô hình hoá như một dầm Euler – Bernoulli. Từ đó, thiết lập hệ phương trình tương tác xe-cầu. Giới thiệu cơ sở toán học của phép biến đổi wavelet. Tìm hiểu phép biến đổi wavelet liên tục và rời rạc. Đưa ra một số ví dụ minh họa cho khả năng phân tích wavelet để phát hiện cũng như đánh giá sự thay đổi đột ngột trong tín hiệu. Mô phỏng số dao động của một hệ xe-cầu đã được nêu ở chương đầu. Phản ứng của xe với các vận tốc và độ sâu vết nứt của cầu khác nhau được dùng để phân tích wavelet nhằm phát hiện sự thay đổi đột ngột trong các đáp ứng này. Từ đó nêu lên kết luận tại vị trí t...

 • 01050001160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Trình bày lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Nghiên cứu tiến động hạt nhân của spin của nơtron trong môi trường phân cực. Nghiên cứu phản xạ gương của các nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa “ chân không – vật chất” có các hạt nhân phân cực. Trình bày tán xạ từ của nơtron phân cực trên bề mặt tinh thể phân cực trong điều kiện có phản xạ. Các nghiên cứu và tính toán về tán xạ phi đàn hồi của các nơtron phân cực trong tinh thể phân cực cho phép nhận được các thông tin quan trọng về tiết diện tán xạ của các nơtron chậm trong tinh thể phân cực, hàm tương quan spin của các nút mạng điện tử... Ngoài ra các vấn đề về nhiễu xạ bề mặt của các nơtron trong tin...

 • V_D5_18364.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Đình Dũng (2007)

 • Chương 1. Lý thuyết nhóm -- Chương 2. Đại cương về lý thuyết biểu diễn nhóm -- Chương 3. Đại cương về nhóm Lie -- Chương 4. Các khái niệm về tenxơ và đại số tenxơ -- Chương 5. Giải tích tenxơ -- Chương 6. Ứng dụng tenxơ trong lý thuyết tương đối hẹp

 • 01050001398.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Hồng Duyên;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết tán xạ và thế tường tác của notron chậm trong tinh thể. Nghiên cứu tiến động hạt nhân của spin của notron trong môi trường phân cực qua: tính góc tiến động bằng phương pháp toán tử; tính góc tiến động bằng phương pháphàm sóng; sử dụng bảo toàn năng lượng để tính góc tiến động. Phân tích tán xạ hạt nhân của các notron phân cực trên bề mặt tinh thể có các hạt nhân phân cực trong điều kiện có phản xạ: Tiết diện hiệu dụng của tán xạ không đàn hồi của các notron trên tinh thể có các hạt nhân phân cực; tiết diện tán xạ bề mặt hiệu dụng của các notron trong trường hợp có phản xạ toán phần. Véctơ phân cực của các notron tán xạ hạt nhân trên bề mặt tinh thể có các hạt...

 • 01050001240_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết & vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Phản xạ gương của các nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa “ chân không – vật chất có các hạt nhân phân cực”. Tán xạ hạt nhân không đàn hồi của các nơtron phân cực trên tinh thể phân cực tron (...)

 • 01050001439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu: Vecto phân cực của các notron tán xạ từ trên bề mặt tinh thể sắt từ trong điều kiện có phản xạ: Lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể; Tán xạ của các nơtron phân cực trong tinh thể; Tán xạ từ của các nơtron phân cực trên bề mặt tinh thể phân cực trong điều kiện có phản xạ; Véctơ phân cực của các nơtron tán xạ từ trên bề mặt tinh thể sắt từ trong điều kiện có phản xạ

 • 01050000194_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể; hiện tượng thuận từ trong vật rắn; tán xạ của các nơtron phân cực trong chất thuận từ. Nghiên cứu tán xạ của các nơtron phân cực trong tinh thể thuận từ có các hạt nhân phân cực. Tiết diện tán xạ từ của các nơtron phân cực trong tinh thể thuận từ. Vector phân cực của nơtron tán xạ từ trong tinh thể thuận từ.

Browsing by Author Nguyễn, Đình Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 00050000035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Dũng (2010)

 • Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của hệ xe-cầu, trong đó xe được mô hình hoá như hệ một bậc tự do, cầu được mô hình hoá như một dầm Euler – Bernoulli. Từ đó, thiết lập hệ phương trình tương tác xe-cầu. Giới thiệu cơ sở toán học của phép biến đổi wavelet. Tìm hiểu phép biến đổi wavelet liên tục và rời rạc. Đưa ra một số ví dụ minh họa cho khả năng phân tích wavelet để phát hiện cũng như đánh giá sự thay đổi đột ngột trong tín hiệu. Mô phỏng số dao động của một hệ xe-cầu đã được nêu ở chương đầu. Phản ứng của xe với các vận tốc và độ sâu vết nứt của cầu khác nhau được dùng để phân tích wavelet nhằm phát hiện sự thay đổi đột ngột trong các đáp ứng này. Từ đó nêu lên kết luận tại vị trí t...

 • 01050001160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Trình bày lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Nghiên cứu tiến động hạt nhân của spin của nơtron trong môi trường phân cực. Nghiên cứu phản xạ gương của các nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa “ chân không – vật chất” có các hạt nhân phân cực. Trình bày tán xạ từ của nơtron phân cực trên bề mặt tinh thể phân cực trong điều kiện có phản xạ. Các nghiên cứu và tính toán về tán xạ phi đàn hồi của các nơtron phân cực trong tinh thể phân cực cho phép nhận được các thông tin quan trọng về tiết diện tán xạ của các nơtron chậm trong tinh thể phân cực, hàm tương quan spin của các nút mạng điện tử... Ngoài ra các vấn đề về nhiễu xạ bề mặt của các nơtron trong tin...

 • V_D5_18364.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Đình Dũng (2007)

 • Chương 1. Lý thuyết nhóm -- Chương 2. Đại cương về lý thuyết biểu diễn nhóm -- Chương 3. Đại cương về nhóm Lie -- Chương 4. Các khái niệm về tenxơ và đại số tenxơ -- Chương 5. Giải tích tenxơ -- Chương 6. Ứng dụng tenxơ trong lý thuyết tương đối hẹp

 • 01050001398.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Hồng Duyên;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết tán xạ và thế tường tác của notron chậm trong tinh thể. Nghiên cứu tiến động hạt nhân của spin của notron trong môi trường phân cực qua: tính góc tiến động bằng phương pháp toán tử; tính góc tiến động bằng phương pháphàm sóng; sử dụng bảo toàn năng lượng để tính góc tiến động. Phân tích tán xạ hạt nhân của các notron phân cực trên bề mặt tinh thể có các hạt nhân phân cực trong điều kiện có phản xạ: Tiết diện hiệu dụng của tán xạ không đàn hồi của các notron trên tinh thể có các hạt nhân phân cực; tiết diện tán xạ bề mặt hiệu dụng của các notron trong trường hợp có phản xạ toán phần. Véctơ phân cực của các notron tán xạ hạt nhân trên bề mặt tinh thể có các hạt...

 • 01050001240_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết & vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Phản xạ gương của các nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa “ chân không – vật chất có các hạt nhân phân cực”. Tán xạ hạt nhân không đàn hồi của các nơtron phân cực trên tinh thể phân cực tron (...)

 • 01050001439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu: Vecto phân cực của các notron tán xạ từ trên bề mặt tinh thể sắt từ trong điều kiện có phản xạ: Lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể; Tán xạ của các nơtron phân cực trong tinh thể; Tán xạ từ của các nơtron phân cực trên bề mặt tinh thể phân cực trong điều kiện có phản xạ; Véctơ phân cực của các nơtron tán xạ từ trên bề mặt tinh thể sắt từ trong điều kiện có phản xạ

 • 01050000194_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể; hiện tượng thuận từ trong vật rắn; tán xạ của các nơtron phân cực trong chất thuận từ. Nghiên cứu tán xạ của các nơtron phân cực trong tinh thể thuận từ có các hạt nhân phân cực. Tiết diện tán xạ từ của các nơtron phân cực trong tinh thể thuận từ. Vector phân cực của nơtron tán xạ từ trong tinh thể thuận từ.