Browsing by Author Nguyễn, Đình Danh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01534.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Danh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Nghiên cứu, hệ thống hoá, góp phần hoàn thiện lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh và hội nhập. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Bưu điện Hà Tĩnh, đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Bưu điện Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • V_L0_01534_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Danh;  Advisor: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn (2007)

 • 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Lý luận chung về vốn, vai trò của vốn trong hoạt động doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Trình bày thực trạng hiệu quả sử dụng vốn như vốn kinh doanh, vốn cố định, vốn lưu động tại Bưu điệ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2007

Browsing by Author Nguyễn, Đình Danh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01534.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Danh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Nghiên cứu, hệ thống hoá, góp phần hoàn thiện lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh và hội nhập. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Bưu điện Hà Tĩnh, đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Bưu điện Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • V_L0_01534_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Danh;  Advisor: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn (2007)

 • 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Lý luận chung về vốn, vai trò của vốn trong hoạt động doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Trình bày thực trạng hiệu quả sử dụng vốn như vốn kinh doanh, vốn cố định, vốn lưu động tại Bưu điệ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2007