Browsing by Author Nguyễn, Đình Hậu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 1.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Hậu (2014)

 • Dưới góc độ kiến thức liên ngành: quản trị và kinh tê' truyền hình,nghiên cứu này tập trung vào giải quyết hai mảng vân đề chính:Thứ nhất, phân tích hoạt động truyền hình nhìn từ tiêu chí kiểmsoát và đánh giá KPI. Tập trung phân tích và chi ra những điểm hạn chếmà hệ thông kênh truyền hình Việt Nam đang gặp phải. Đặt những nội dung đó trong mối liên hệ với bộ chi số KPI. Việc phân tích này của tác giả nhằm làm sáng tỏ iriốĩ liên hệ: những hiện trạng bất cập của kênh truyền hình Việt và yêu cầu đặt ra về hướng đi mới trong quản trị kênh truyền hình tại Việt Nam. Thứ hai, từ những thực trạng của kênh truyền hình Việt, tác giả bước đầu gợi mở nhụng hướng đi mới trong việc đưa KPI vào quả...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(2).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Hậu (2015)

 • Dưới góc độ kiến thức liên ngành, nghiên cứu đã tập trung đưa ra những minh chứng số liệu vế sự phát triển của video trong dòng chảy thông tin trên báo điện tử, nhìn từ xu hướng của thế giới đến Việt Nam . Tiếp cận dưới góc độ tâm lý tiếp nhận của công chúng, nghiên cứu phân tích và nhận định trường hợp cụ thể của một trang báo mạng điện tử Việt Nam .Những chỉ số về công chúng tiếp nhận đã chỉ ra video đang có sự phát triển mạnh mẽ ở các trang báo điện tử Việt Nam . Nhưng sự phát triển này còn chậm hơn nhiều so với những biểu hiện của thế giới. Sản phẩm video trên báo điện tử Việt Nam còn đang trong xu hướng bước đầu của sự vận động và phát triển; công chúng đã có thói quen trong việ...

Browsing by Author Nguyễn, Đình Hậu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 1.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Hậu (2014)

 • Dưới góc độ kiến thức liên ngành: quản trị và kinh tê' truyền hình,nghiên cứu này tập trung vào giải quyết hai mảng vân đề chính:Thứ nhất, phân tích hoạt động truyền hình nhìn từ tiêu chí kiểmsoát và đánh giá KPI. Tập trung phân tích và chi ra những điểm hạn chếmà hệ thông kênh truyền hình Việt Nam đang gặp phải. Đặt những nội dung đó trong mối liên hệ với bộ chi số KPI. Việc phân tích này của tác giả nhằm làm sáng tỏ iriốĩ liên hệ: những hiện trạng bất cập của kênh truyền hình Việt và yêu cầu đặt ra về hướng đi mới trong quản trị kênh truyền hình tại Việt Nam. Thứ hai, từ những thực trạng của kênh truyền hình Việt, tác giả bước đầu gợi mở nhụng hướng đi mới trong việc đưa KPI vào quả...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(2).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Hậu (2015)

 • Dưới góc độ kiến thức liên ngành, nghiên cứu đã tập trung đưa ra những minh chứng số liệu vế sự phát triển của video trong dòng chảy thông tin trên báo điện tử, nhìn từ xu hướng của thế giới đến Việt Nam . Tiếp cận dưới góc độ tâm lý tiếp nhận của công chúng, nghiên cứu phân tích và nhận định trường hợp cụ thể của một trang báo mạng điện tử Việt Nam .Những chỉ số về công chúng tiếp nhận đã chỉ ra video đang có sự phát triển mạnh mẽ ở các trang báo điện tử Việt Nam . Nhưng sự phát triển này còn chậm hơn nhiều so với những biểu hiện của thế giới. Sản phẩm video trên báo điện tử Việt Nam còn đang trong xu hướng bước đầu của sự vận động và phát triển; công chúng đã có thói quen trong việ...