Browsing by Author Nguyễn, Đình Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 25.2.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2009)

 • Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ Hán cho rằng trong tiếng Hán trung cổ có 3 cặp âm cuối là: [-ŋ] [-k], [-n] [-t] và [-m] [-p]. Học giả Nhật Bản Mantaro Hashimoto và học giả Trung Quốc Tuyết Phụng Sinh lại cho rằng ngoài 3 cặp âm cuối này trong tiếng Hán trung cổ còn một cặp âm cuối mặt lưỡi [-ŋ] [-c]. Bài viết của chúng tôi bác bỏ quan điểm của 2 học giả này từ góc độ nghiên cứu âm Hán Việt.

 • 32.3.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2016)

 • Trong lịch sử, Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua quá trình giao lưu và tiếp xúc trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa... Âm Hán Việt (sau đây viết tắt là HV) chính là sản phẩm của sự tiếp xúc và giao lưu này thể hiện trên lĩnh vực ngôn ngữ. Âm HV có giá trị rất lớn đối với việc nghiên cứu tiếng Hán và tiếng Việt, song đến nay vấn đề tầng lớp của âm HV vẫn chưa được làm rõ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong cách phân tầng của những người đi trước. Tiếp đó, chúng tôi căn cứ vào trục thời gian chia âm HV thành âm HV thượng cổ, âm HV trung cổ, âm HV cận đại. Sau cùng, chúng tôi chứng minh âm HV Việt hóa là một phần của âm HV thượng cổ, chứ không phải ...

 • Nguyễn Đình Hiền.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2015-10-12)

 • Ngôn ngữ luôn luôn vận động biến đổi, cho dù ở những thời kỳ khác nhau có thể diễn ra nhanh hay chậm, theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Ngữ âm là vỏ âm thanh của ngôn ngữ, vì vậy nhắc đến sự biến đổi của ngôn ngữ, không thể không nhắc đến sự biến đổi của ngữ âm. Bài viết tổng hợp, phân tích và giới thiệu những vấn đề lý luận liên quan đến biến đổi ngữ âm, nhằm cung cấp cơ sở lý luận vững chắc cho việc nghiên cứu biến đổi ngữ âm của tiếng Việt cũng như những ngôn ngữ khác.

 • 00060000085.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hàm; Vũ, Thị Hà; Ngô, Minh Nguyệt; Đinh, Văn Hậu; Nguyễn, Đình Hiền; Ngô, Thanh Mai (2010)

 • Khái quát lại những vấn đề liên quan đến lý thuyết văn tự học tiếng Hán, tiến hành khảo sát sự hình thành và phát triển nghĩa của chữ nhân và các chữ Hán liên quan, chỉ ra mối liên hệ giữa chữ và nghĩa trong tiếng Hán. Từ đó làm sáng tỏ triết lý nhân sinh của người Trung Quốc thể hiện trên các phương diện như đạo làm người, quan niệm đẳng cấp xã hội và phân công lao động ... ngay trong quá trình sáng tạo ra thứ văn tự hình tượng này. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, vận dụng vào quá trình dạy học tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hán ở Việt Nam, góp phần làm cho giờ học sinh ...

 • NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NGỮ ÂM.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2016-04-05)

 • Ngôn ngữ luôn luôn vận động biến đổi, cho dù ở những thời kỳ khác nhau có thể diễn ra nhanh hay chậm, theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Ngữ âm là vỏ âm thanh của ngôn ngữ, vì vậy nhắc đến sự biến đổi của ngôn ngữ, không thể không nhắc đến sự biến đổi của ngữ âm. Bài viết tổng hợp, phân tích và giới thiệu những vấn đề lý luận liên quan đến nghiên cứu biến đổi ngữ âm, nhằm cung cấp cơ sở lý luận vững chắc cho việc nghiên cứu biến đổi ngữ âm của tiếng Việt cũng như những ngôn ngữ khác. Các vấn đề được đề cập đến trong bài viết bao gồm tư liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và những lý thuyết liên quan đến nghiên cứu biến đổi ngữ âm.

 • 7. Tom tat tieng Viet.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2015-07-23)

 • Đề tài ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận ra, bao gồm 5 chương. Trong phần lời nói đầu, chúng tôi đưa ra lý do chọn đề tài, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu và cấu trúc của đề tài. Chương I, chúng tôi đưa ra cơ sở lý luận của đề tài; chương II, chúng tôi giới thiệu về những ngữ liệu dùng để nghiên cứu trong đề tài này, bao gồm ngữ liệu tiếng Việt hiện đại, phương ngôn Việt, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, ngữ liệu tiếng Việt thế kỷ 17, ngữ liệu chữ Nôm, ngữ liệu âm Hán Việt và những ngữ liệu khác. Chương III, chương IV và chương V là 3 chương chính của đề tài. Chúng tôi đi sâu vào tìm hiểu những quy luật biến đổi ngữ âm xẩy ra ở những vần có âm chín...

 • Zh_2020_TranThiMyNhi.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Nhi;  Advisor: Nguyễn, Đình Hiền (2020)

 • 成语与俗语是每一个民族的精髓,是劳动人民的共同财产。人若把握好成 语与俗语会使自己的语言更加简短有力,讲话时用上成语、俗语显得言简意赅, 写作时用上成语、 俗语将起到画龙点睛的作用。对越南汉语学习者而言掌握汉语 成语与俗语十分重要,不仅能提高他们的语言能力而且还丰富他们的文化知识。 越南人学习汉语成语、 俗语有很大的优势,因为越南语借用了很多汉语成 语与俗语。 学习过程中,学习者可以利用这个优势来增加自己的词汇量。但是越 南汉借成语与俗语也会给学习者带来一些麻烦及困难,因为有一部分成语与俗语 在借用过来的时候已有所改变,改变的可能是形式,意义,甚至这两个方面都有 所改变。学习者若不能辨别哪个是完全借用的,哪个已被改变的,有可能会犯错, 说话或写作时造出不正确的句子或者造出一些可笑的句子。 为了更加了解越南汉借成语与俗语,我们将其作为研究对象,并在论文中 提出一些越南汉借成语、俗语教与学的应用建议。本论文除了前言与结语外,共 分为三章,各章节的主要内容如下: 第一章、理论基础:提出一些跟论文有关的理论,包括成语、 俗语的定义 及特点, 越汉语言接触理论, 越南汉借成语、 俗语理论, 越南汉借成语、 俗语教 学理论。

 • HTQG 2017.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2017-06-08)

 • Với tư cách là vỏ âm thanh của ngôn ngữ, ngữ âm luôn vận động và biến đổi theo những quy luật nhất định. Sự phát triển lên cao của nguyên âm chính là một trong những quy luật đã được các học giả chỉ ra ở nhiều ngôn ngữ. Bài viết sử dụng tư liệu âm Hán Việt, chữ Nôm, tiếng Việt, phương ngôn tiếng Việt và ngôn ngữ thân tộc của tiếng Việt để nghiên cứu một số mô hình biến đổi ngữ âm như: *a → o, *o → ô, *ô → u. Trên cơ sở đó chứng minh sự phát triển lên cao cũng là một quy luật biến đổi ngữ âm phổ biến của các nguyên âm dòng sau trong tiếng Việt.

 • 27.1.2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2011)

 • Âm Hán Việt (sau đây viết tắt là HV) trung cổ(1) được truyền vào ViệtNam từ khi nào? Giới ngôn ngữ học có những quan điểm rất khác nhau: Vương Lực cho rằng từ thời trung Đường, H.Maspero cho rằng từ thế kỷ thứ 9, thứ 10, Nguyễn Tài Cẩn cho rằng từ thế kỷ thứ 8, thứ 9. Trong bài viết này, nhìn từ góc độ lịch sử và ngôn ngữ, chúng tôi cho rằng âm HV trung cổ được truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 6 hoặc trước thế kỷ thứ 6.

 • VIETNAMESE STUDENTS’ PROBLEMS IN THEIR USE OF CHINESE IDIOMS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2019)

 • Thành ngữ là một bộ phận quan trọng trong ngôn ngữ nói chung, và lớp từ vựng tiếng Hán hiện đại nói riêng. Chúng là những cụm từ cố định (thường là bốn chữ) với sắc thái văn viết và được sử dụng rộng rãi từ xưa đến nay. Việc sử dụng thành ngữ giúp nâng cao hiệu quả biểu đạt, làm cho câu văn ngắn gọn, súc tích với ngụ ý sâu sắc, hàm ý sâu xa. Sử dụng thành thạo thành ngữ tiếng Hán không chỉ thể hiện trình độ ngôn ngữ mà còn thể hiện những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và xã hội Trung Quốc của người học. Kết quả khảo sát những thành ngữ tiếng Hán được sử dụng trong các bài thi tốt nghiệp môn viết của sinh viên cho thấy sinh viên trước khi ra trường mới chỉ nắm được ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2019-02-09)

 • Thành ngữ trong tiếng Hán hiện đại là bộ phận quan trọng nhất cấu tạo nên thục ngữ (熟语) tiếng Hán. Việc sử dụng thành ngữ một cách hợp lý không những giúp cho người nói, người viết biểu đạt chính xác nội dung, tư tưởng của mình mà còn giúp nâng cao hiệu quả biểu đạt, làm cho câu văn trở nên ngắn gọn, súc tích, sinh động và hình tượng. Việc sử dụng được thành ngữ tiếng Hán không chỉ thể hiện trình độ, năng lực ngôn ngữ Hán mà còn thể hiện những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội và con người Trung Quốc. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy, song sử dụng được và sử dụng đúng thành ngữ không phải là điều đơn giản. Qua khảo sát 150 bài thi tốt nghiệp môn viết của sinh viên khóa QH 2011, ch...

 • Nguyen Dinh Hien.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2015-08-03)

 • Vietnamese has borrowed many Chinese words and phrases during its developing history, we named these words and phrases "Sino-Vietnamese". Doing research on Sino-Vietnamese helps us to learn more about modern Vietnamese and the process of accessing between Vietnamese and Chinese. The fastest and most efficient way to study Sino-Vietnamese is to find its constructive factors. From that point of view, we did research on the Sino-Vietnamese factors in the words "sacrifice, chat and forgive..". We do hope that the article makes Vietnamese poeple know more about the daily Sino-Vietnamese words.

 • TÌM HIỂU THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUY LUẬT VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2017)

 • Mọi sự vật và hiện tượng đều vận động và phát triển nên ngôn ngữ - với tư cách là phương tiện giao tiếp của con người - cũng không nằm ngoài quy luật này. Thành ngữ, tục ngữ cũng biến đổi, song do có tính cố định nhất định nên các từ ngữ cấu tạo nên chúng biến đổi chậm hơn so với từ ngữ trong lớp từ vựng thông thường. Vì vậy, thành ngữ, tục ngữ bảo lưu được những từ ngữ cổ, hay cũng có thể chỉ là nghĩa cổ, âm đọc cổ của những từ ngữ trong lớp từ vựng thông thường. Mặt khác, thành ngữ, tục ngữ phản ánh chân thực môi trường tự nhiên và xã hội của thời kỳ mà chúng xuất hiện. Do nhiều nguyên nhân, môi trường tự nhiên và xã hội mà chúng ta đang sinh sống đang biến đổi nhanh chóng từng ngày...

 • 04053000116.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Trang;  Advisor: Nguyễn, Đình Hiền (2013)

 • 第一章:将现代汉语“”的语法和语义特点进行描写分析。本文对现代汉语“”的词义、词性和语功能和语义特征进行分析。本文指出够”所表达的意思及在句中所充当的句子成分。第二章:本人对现代汉语“够”与越南“đủ”进行对比,找出两者在语法和语义的异同。现代汉够”与越南语đủ”有时可以出现在同一个格式可是两者的语和用法有所不同。此章也指出现代汉语“够越南语“đủ”与它副词共现的顺序。第三章: 将越南学生使用现代汉语“的情况进行考察及分析指出他们使用“够”时常犯的错序、误用等偏误。在此基础上,本文指出常见偏误的原因,并提出一些教学建议。关键词:现代汉语越南语副词、动词、形容词、语法、语义、“够”、“đủ”“đủ ”与其它副词共现的顺序。

 • 04053000139.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Cẩm Ninh;  Advisor: Nguyễn, Đình Hiền (2014)

 • “比” 字句是现代汉语中表示差比义的典型句式,同“把”字句、“被”字句等其他特殊句式一样,一直以来深受汉语研究者的重视。本文在总结前人研究基础上,试图对现代汉语“比”字句的相关问题进行进一步研究。全文共分五个部分。除了前言和结语,正文共分三章。; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Trung Quốc -- Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Đình Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 25.2.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2009)

 • Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ Hán cho rằng trong tiếng Hán trung cổ có 3 cặp âm cuối là: [-ŋ] [-k], [-n] [-t] và [-m] [-p]. Học giả Nhật Bản Mantaro Hashimoto và học giả Trung Quốc Tuyết Phụng Sinh lại cho rằng ngoài 3 cặp âm cuối này trong tiếng Hán trung cổ còn một cặp âm cuối mặt lưỡi [-ŋ] [-c]. Bài viết của chúng tôi bác bỏ quan điểm của 2 học giả này từ góc độ nghiên cứu âm Hán Việt.

 • 32.3.11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2016)

 • Trong lịch sử, Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua quá trình giao lưu và tiếp xúc trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa... Âm Hán Việt (sau đây viết tắt là HV) chính là sản phẩm của sự tiếp xúc và giao lưu này thể hiện trên lĩnh vực ngôn ngữ. Âm HV có giá trị rất lớn đối với việc nghiên cứu tiếng Hán và tiếng Việt, song đến nay vấn đề tầng lớp của âm HV vẫn chưa được làm rõ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong cách phân tầng của những người đi trước. Tiếp đó, chúng tôi căn cứ vào trục thời gian chia âm HV thành âm HV thượng cổ, âm HV trung cổ, âm HV cận đại. Sau cùng, chúng tôi chứng minh âm HV Việt hóa là một phần của âm HV thượng cổ, chứ không phải ...

 • Nguyễn Đình Hiền.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2015-10-12)

 • Ngôn ngữ luôn luôn vận động biến đổi, cho dù ở những thời kỳ khác nhau có thể diễn ra nhanh hay chậm, theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Ngữ âm là vỏ âm thanh của ngôn ngữ, vì vậy nhắc đến sự biến đổi của ngôn ngữ, không thể không nhắc đến sự biến đổi của ngữ âm. Bài viết tổng hợp, phân tích và giới thiệu những vấn đề lý luận liên quan đến biến đổi ngữ âm, nhằm cung cấp cơ sở lý luận vững chắc cho việc nghiên cứu biến đổi ngữ âm của tiếng Việt cũng như những ngôn ngữ khác.

 • 00060000085.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hàm; Vũ, Thị Hà; Ngô, Minh Nguyệt; Đinh, Văn Hậu; Nguyễn, Đình Hiền; Ngô, Thanh Mai (2010)

 • Khái quát lại những vấn đề liên quan đến lý thuyết văn tự học tiếng Hán, tiến hành khảo sát sự hình thành và phát triển nghĩa của chữ nhân và các chữ Hán liên quan, chỉ ra mối liên hệ giữa chữ và nghĩa trong tiếng Hán. Từ đó làm sáng tỏ triết lý nhân sinh của người Trung Quốc thể hiện trên các phương diện như đạo làm người, quan niệm đẳng cấp xã hội và phân công lao động ... ngay trong quá trình sáng tạo ra thứ văn tự hình tượng này. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, vận dụng vào quá trình dạy học tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hán ở Việt Nam, góp phần làm cho giờ học sinh ...

 • NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NGỮ ÂM.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2016-04-05)

 • Ngôn ngữ luôn luôn vận động biến đổi, cho dù ở những thời kỳ khác nhau có thể diễn ra nhanh hay chậm, theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Ngữ âm là vỏ âm thanh của ngôn ngữ, vì vậy nhắc đến sự biến đổi của ngôn ngữ, không thể không nhắc đến sự biến đổi của ngữ âm. Bài viết tổng hợp, phân tích và giới thiệu những vấn đề lý luận liên quan đến nghiên cứu biến đổi ngữ âm, nhằm cung cấp cơ sở lý luận vững chắc cho việc nghiên cứu biến đổi ngữ âm của tiếng Việt cũng như những ngôn ngữ khác. Các vấn đề được đề cập đến trong bài viết bao gồm tư liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và những lý thuyết liên quan đến nghiên cứu biến đổi ngữ âm.

 • 7. Tom tat tieng Viet.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2015-07-23)

 • Đề tài ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận ra, bao gồm 5 chương. Trong phần lời nói đầu, chúng tôi đưa ra lý do chọn đề tài, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu và cấu trúc của đề tài. Chương I, chúng tôi đưa ra cơ sở lý luận của đề tài; chương II, chúng tôi giới thiệu về những ngữ liệu dùng để nghiên cứu trong đề tài này, bao gồm ngữ liệu tiếng Việt hiện đại, phương ngôn Việt, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, ngữ liệu tiếng Việt thế kỷ 17, ngữ liệu chữ Nôm, ngữ liệu âm Hán Việt và những ngữ liệu khác. Chương III, chương IV và chương V là 3 chương chính của đề tài. Chúng tôi đi sâu vào tìm hiểu những quy luật biến đổi ngữ âm xẩy ra ở những vần có âm chín...

 • Zh_2020_TranThiMyNhi.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Nhi;  Advisor: Nguyễn, Đình Hiền (2020)

 • 成语与俗语是每一个民族的精髓,是劳动人民的共同财产。人若把握好成 语与俗语会使自己的语言更加简短有力,讲话时用上成语、俗语显得言简意赅, 写作时用上成语、 俗语将起到画龙点睛的作用。对越南汉语学习者而言掌握汉语 成语与俗语十分重要,不仅能提高他们的语言能力而且还丰富他们的文化知识。 越南人学习汉语成语、 俗语有很大的优势,因为越南语借用了很多汉语成 语与俗语。 学习过程中,学习者可以利用这个优势来增加自己的词汇量。但是越 南汉借成语与俗语也会给学习者带来一些麻烦及困难,因为有一部分成语与俗语 在借用过来的时候已有所改变,改变的可能是形式,意义,甚至这两个方面都有 所改变。学习者若不能辨别哪个是完全借用的,哪个已被改变的,有可能会犯错, 说话或写作时造出不正确的句子或者造出一些可笑的句子。 为了更加了解越南汉借成语与俗语,我们将其作为研究对象,并在论文中 提出一些越南汉借成语、俗语教与学的应用建议。本论文除了前言与结语外,共 分为三章,各章节的主要内容如下: 第一章、理论基础:提出一些跟论文有关的理论,包括成语、 俗语的定义 及特点, 越汉语言接触理论, 越南汉借成语、 俗语理论, 越南汉借成语、 俗语教 学理论。

 • HTQG 2017.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2017-06-08)

 • Với tư cách là vỏ âm thanh của ngôn ngữ, ngữ âm luôn vận động và biến đổi theo những quy luật nhất định. Sự phát triển lên cao của nguyên âm chính là một trong những quy luật đã được các học giả chỉ ra ở nhiều ngôn ngữ. Bài viết sử dụng tư liệu âm Hán Việt, chữ Nôm, tiếng Việt, phương ngôn tiếng Việt và ngôn ngữ thân tộc của tiếng Việt để nghiên cứu một số mô hình biến đổi ngữ âm như: *a → o, *o → ô, *ô → u. Trên cơ sở đó chứng minh sự phát triển lên cao cũng là một quy luật biến đổi ngữ âm phổ biến của các nguyên âm dòng sau trong tiếng Việt.

 • 27.1.2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2011)

 • Âm Hán Việt (sau đây viết tắt là HV) trung cổ(1) được truyền vào ViệtNam từ khi nào? Giới ngôn ngữ học có những quan điểm rất khác nhau: Vương Lực cho rằng từ thời trung Đường, H.Maspero cho rằng từ thế kỷ thứ 9, thứ 10, Nguyễn Tài Cẩn cho rằng từ thế kỷ thứ 8, thứ 9. Trong bài viết này, nhìn từ góc độ lịch sử và ngôn ngữ, chúng tôi cho rằng âm HV trung cổ được truyền vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 6 hoặc trước thế kỷ thứ 6.

 • VIETNAMESE STUDENTS’ PROBLEMS IN THEIR USE OF CHINESE IDIOMS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2019)

 • Thành ngữ là một bộ phận quan trọng trong ngôn ngữ nói chung, và lớp từ vựng tiếng Hán hiện đại nói riêng. Chúng là những cụm từ cố định (thường là bốn chữ) với sắc thái văn viết và được sử dụng rộng rãi từ xưa đến nay. Việc sử dụng thành ngữ giúp nâng cao hiệu quả biểu đạt, làm cho câu văn ngắn gọn, súc tích với ngụ ý sâu sắc, hàm ý sâu xa. Sử dụng thành thạo thành ngữ tiếng Hán không chỉ thể hiện trình độ ngôn ngữ mà còn thể hiện những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và xã hội Trung Quốc của người học. Kết quả khảo sát những thành ngữ tiếng Hán được sử dụng trong các bài thi tốt nghiệp môn viết của sinh viên cho thấy sinh viên trước khi ra trường mới chỉ nắm được ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2019-02-09)

 • Thành ngữ trong tiếng Hán hiện đại là bộ phận quan trọng nhất cấu tạo nên thục ngữ (熟语) tiếng Hán. Việc sử dụng thành ngữ một cách hợp lý không những giúp cho người nói, người viết biểu đạt chính xác nội dung, tư tưởng của mình mà còn giúp nâng cao hiệu quả biểu đạt, làm cho câu văn trở nên ngắn gọn, súc tích, sinh động và hình tượng. Việc sử dụng được thành ngữ tiếng Hán không chỉ thể hiện trình độ, năng lực ngôn ngữ Hán mà còn thể hiện những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội và con người Trung Quốc. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy, song sử dụng được và sử dụng đúng thành ngữ không phải là điều đơn giản. Qua khảo sát 150 bài thi tốt nghiệp môn viết của sinh viên khóa QH 2011, ch...

 • Nguyen Dinh Hien.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2015-08-03)

 • Vietnamese has borrowed many Chinese words and phrases during its developing history, we named these words and phrases "Sino-Vietnamese". Doing research on Sino-Vietnamese helps us to learn more about modern Vietnamese and the process of accessing between Vietnamese and Chinese. The fastest and most efficient way to study Sino-Vietnamese is to find its constructive factors. From that point of view, we did research on the Sino-Vietnamese factors in the words "sacrifice, chat and forgive..". We do hope that the article makes Vietnamese poeple know more about the daily Sino-Vietnamese words.

 • TÌM HIỂU THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUY LUẬT VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiền (2017)

 • Mọi sự vật và hiện tượng đều vận động và phát triển nên ngôn ngữ - với tư cách là phương tiện giao tiếp của con người - cũng không nằm ngoài quy luật này. Thành ngữ, tục ngữ cũng biến đổi, song do có tính cố định nhất định nên các từ ngữ cấu tạo nên chúng biến đổi chậm hơn so với từ ngữ trong lớp từ vựng thông thường. Vì vậy, thành ngữ, tục ngữ bảo lưu được những từ ngữ cổ, hay cũng có thể chỉ là nghĩa cổ, âm đọc cổ của những từ ngữ trong lớp từ vựng thông thường. Mặt khác, thành ngữ, tục ngữ phản ánh chân thực môi trường tự nhiên và xã hội của thời kỳ mà chúng xuất hiện. Do nhiều nguyên nhân, môi trường tự nhiên và xã hội mà chúng ta đang sinh sống đang biến đổi nhanh chóng từng ngày...

 • 04053000116.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Trang;  Advisor: Nguyễn, Đình Hiền (2013)

 • 第一章:将现代汉语“”的语法和语义特点进行描写分析。本文对现代汉语“”的词义、词性和语功能和语义特征进行分析。本文指出够”所表达的意思及在句中所充当的句子成分。第二章:本人对现代汉语“够”与越南“đủ”进行对比,找出两者在语法和语义的异同。现代汉够”与越南语đủ”有时可以出现在同一个格式可是两者的语和用法有所不同。此章也指出现代汉语“够越南语“đủ”与它副词共现的顺序。第三章: 将越南学生使用现代汉语“的情况进行考察及分析指出他们使用“够”时常犯的错序、误用等偏误。在此基础上,本文指出常见偏误的原因,并提出一些教学建议。关键词:现代汉语越南语副词、动词、形容词、语法、语义、“够”、“đủ”“đủ ”与其它副词共现的顺序。

 • 04053000139.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Cẩm Ninh;  Advisor: Nguyễn, Đình Hiền (2014)

 • “比” 字句是现代汉语中表示差比义的典型句式,同“把”字句、“被”字句等其他特殊句式一样,一直以来深受汉语研究者的重视。本文在总结前人研究基础上,试图对现代汉语“比”字句的相关问题进行进一步研究。全文共分五个部分。除了前言和结语,正文共分三章。; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Trung Quốc -- Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources